Bilforsikring

BILFORSIKRING

Dit valg af bilforsikring er et spørgsmål om, hvor afhængig du er af din bil og bilens værdi. Få en bilforsikring der passer til dig og dine behov, før uheldet er ude.

Beregn pris

Det er afgørende, hvilket behov for erstatning, du har, og hvad du ønsker at betale for at kunne få erstatning. Er du Totalkunde og elitebilist, har du mulighed for at tegne en ekstra fordelagtig bilforsikring, Bil Total.

 • Ansvar
 • Kasko
 • Retshjælp

Din bilforsikring kan udvides med

 • Førerpladsforsikring
 • Friskadeforsikring
 • Bilafsavnsforsikring
 • SOS Dansk Autohjælp abonnement med rabat

Hvad dækker bilforsikringen?

Ansvarsforsikrings

Hvis du gør skade på andre under kørsel

Bilforsikringen omfatter først og fremmest den lovpligtige ansvarsforsikring. Skulle du eksempelvis påkøre et andet køretøj eller cyklist, dækker ansvarsforsikringen skader på både føreren og køretøjet.

Dækker:
 • Skader, du måtte komme til at lave på andre personer og andres ting ved brug af bilen
 • Skader på passagerer i bilen
Dækker ikke:
 • Skader på din egen bil og føreren af bilen
 • Skader på forsikringstagerens ting i bilen
 • Skader på tilkoblet køretøj som trailer eller campingvogn

Kaskoforsikring

Skader, som påføres på bilen

Kaskoforsikring er ikke lovpligtig ligesom ansvarsforsikringen. Modsat ansvarsforsikringen, som dækker de skader der påføres på andre personer eller ting under kørsel, så dækker kaskoforsikringen de skader, som påføres på din bil.

Dækker:
 • Tyveri af bilen eller bildele samt hærværk
 • Skader, som du eller en anden påfører bilen – f.eks. ved trafikuheld
 • Brand, lynnedslag, stenslag i forruden, eller kortslutning
 • Redningshjælp i udlandet (via Rødt Kort-ordningen)
 • Retshjælp
 • Reparation, som skyldes modpartens beskadigelse af bilen
 • Værdiforringelse af en nyere bil, hvis skaden udgør mindst 20% af bilens nyværdi
Dækker ikke:
 • Skader, der skyldes slid, stenslag i lak, rust og lignende
 • Skader i motor og andre mekaniske/elektriske dele, medmindre det er opstået som følge af brand, lynnedslag, tyveri, hærværk eller eksplosion
 • Skader påført ved grov uagtsomhed
 • Skader, der sker fordi føreren er påvirket

Retshjælp

Hjælp til private retssager

Bilforsikringens kaskodækning omfatter en retshjælpsforsikring. Forsikringen dækker sagsomkostninger i forbindelse med private retssager – både sager som rejses imod dig, og sager som anlægges af dig imod andre.

Dækker:
 • Private retstvister, der vedrører din bil eller personskade opstået ved kørsel med bilen
 • Sagsomkostninger op til 225.000 kr., herunder pålagte omkostninger som følge af retssagen samt rets- og berammelsesafgift
Dækker ikke:
 • Tvister, der har forbindelse til dit erhverv. En virksomhed kan ikke få dækket sine omkostninger.

Bonusbil

Ekstra fordele som elitebilist og Totalkunde

Med vores Bonusbilforsikring må du som elitebilist, med minimum 10 års skadefri kørsel, have en skade hvert andet år, uden det medfører en prisstigning på din bilforsikring. Er du Totalkunde hos os, kan du kan lave en skade hvert andet år uden at skulle betale selvrisiko. Forsikringen omfatter gratis medforsikring af trækkrog.

Bil Total

Ingen prisregulering ved skader*

Hvis du tegner flere forsikringer hos Concordia Forsikring og bliver Totalkunde, er elitebilist og har kørt skadefri de seneste 2 år, har du mulighed for at tegne en ekstra fordelagtig bilforsikring, hvor prisen på din forsikring ikke automatisk stiger ved skader. Bil Total omfatter gratis medforsikring af trækkrog. *Selskabet kan dog i forbindelse med en skade fortsat gøre brug af sin ret til at ændre i forsikringsvilkårene, herunder prisen, indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller afvisning af skaden.

Førerpladsforsikring

Sikrer føreren ved solo-ulykke

Med en førerpladsforsikring er du som fører sikret erstatning ved færdselsuheld, hvor der ikke er en modpart involveret – f.eks. hvis du kører i grøften eller skrider ud i et sving, fordi der er glat.

Dækker:
 • Behandlingsudgifter
 • Tabt arbejdsfortjeneste under sygemelding
 • Svie og smerter
 • Erstatning ved varigt mén
 • Tab af arbejdsevne ved personskade
 • Forsørgertabserstatning og udgifter til begravelse ved dødsfald

Friskadeforsikring

Ingen selvrisiko ved skader på bilen

Med en friskadeforsikring stiger prisen på din forsikring ikke, og du slipper for at betale selvrisiko ved udskiftning af glas og ved skader sket som følge af brand, kortslutning, lynnedslag, eksplosion, nedstyrtende genstande samt tyveri, røveri og hærværk i forbindelse hermed. Følgende dækkes, uden der skal betales selvrisiko.

Dækker:
 • Skader som følge af brand, kortslutning, lynnedslag, eksplosion, nedstyrtende genstande samt tyveri, røveri og hærværk
 • Skader, der opstår, mens bilen er overladt til værksted, eller efter den er overdraget til ny ejer.
 • Skader, hvor skadevolderens erstatningspligt bortfalder, eller skadevolderen ikke kan betale.

Bilafsavnsforsikring

Når du skal undvære bilen

Står du i en situation, hvor må undvære bilen, enten grundet reparation af kaskoskader, tyveri eller totalskade, så kan du få erstatning til leje af anden bil eller som kompensation. Ved kaskoskader over 10.000 kr. får du udbetalt 500 kr. pr. dag i maks. 5 dage. Ved tyveri får du udbetalt 500 kr. pr. dag i maks. 28 dage, og ved totalskade får du 5.000 kr.

Autohjælp

Når bilen ikke vil køre

Som kunde hos Concordia Forsikring får du rabat på dit abonnement hos SOS Dansk Autohjælp - efterspændt trailer eller campingvogn er også dækket. Så er du godt hjulpet, hvis uheldet er ude. Går bilen i stå, eller sker der en ulykke, er SOS Dansk Autohjælp klar til at tage imod opkald 24 timer i døgnet.

Forsikringspræmie

Hvad afgør prisen på bilforsikringen?

Prisen på bilforsikringen afhænger af bilens fabrikat, alder, nyværdi, vægt, antal hk, motorstørrelse og hvor mange km, du kører om året. Prisen afhænger også af, hvilken forsikringstype, dækning og selvrisiko, du vælger, hvor mange skadefri år du har kørt, din alder og hvor du bor. Vælger du en bonusbilforsikring med bonusregulering, falder prisen år for år, hvis du kører skadefri. Prisen falder, indtil du når laveste præmietrin. Er du Totalkunde hos os, opnår du 10 % rabat på din bilforsikring. Rabatten ydes fortsat, selv om du får skader. Tegner du en Bil Total forsikring, så stiger prisen ikke automatisk, hvis du har skader. Er du Totalkunde hos os, opnår du 10 % rabat på din bilforsikring. Rabatten ydes fortsat, selv om du får skader. Selskabet kan dog i forbindelse med en skade fortsat gøre brug af sin ret til at ændre i forsikringsvilkårene, herunder prisen, indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller afvisning af skaden.