Concordia Forsikring kender hverdagen hos små og mellemstore virksomheder

Concordia Forsikring tilbyder forsikringer til en lang række forretningsområder indenfor detailhandel, håndværk, liberale erhverv, byggevirksomheder, større og mindre produktionsvirksomheder samt forsikringer til andels- og ejerboligforeninger.

Vi råder over den ekspertise og viden, der er nødvendig for at løfte de komplicerede løsninger, der kræves, når det drejer sig om erhvervsforsikringer.