Ansvarsfraskrivelse

Her kan du læse Concordia Forsikrings retningslinjer for brug af hjemmesiden.

Retningslinjer for brug af hjemmesiden

Din benyttelse af Concordia Forsikrings hjemmeside er underlagt nedenstående vilkår. Læs vilkårene, før du benytter dig af hjemmesiden.

Ansvarsbegrænsning

Vi bestræber os på altid at holde informationerne på vores hjemmeside korrekte og ajourførte. Vi kan dog ikke holdes ansvarlige for tab som følge af fejlagtige eller manglende oplysninger på hjemmesiden eller manglende tilgængelighed til hjemmesiden. Dette omfatter direkte såvel som indirekte tab, herunder tab som følge af driftsforstyrrelser og lignende.

Indholdet på hjemmesiden er alene af generel og oplysende karakter. De fulde vilkår skal til enhver tid findes i gældende forsikringsbetingelser, og indholdet på hjemmesiden kan ikke erstatte disse.

Brug af oplysningerne må ikke opfattes som professionel rådgivning eller anvendes som erstatning herfor.

Links til andre hjemmesider

Vores hjemmeside indeholder links til andre internetsider. Hvis du benytter disse links, forlader du denne hjemmeside. Som bruger skal du være opmærksom på, at vi ikke er ansvarlig for andre hjemmesiders indhold. Vi påtager os ikke noget ansvar for indholdet på disse hjemmesider.

Beregning af pris på forsikringer

På hjemmesiden kan du beregne en pris på forsikringer. Vi tager forbehold for, at der kan opstå fejl i beregningerne. Kontakt en af vores forsikringsrådgivere, hvis du har brug for vejledning om dine forsikringsbehov.

Varemærker, logoer, billeder, tekster m.v.

Varemærker, logoer, billeder, fotos, film og tekster på vores hjemmeside tilhører Concordia Forsikring. Ingen er berettiget til at anvende disse varemærker, logoer, billeder, fotos, film og tekster uden vores forudgående skriftlige tilladelse.