Ansvarsforsikring – derfor skal du have styr på den

Der findes forskellige typer ansvarsforsikringer. Nogle er lovpligtige, mens andre er valgfrie. Her kan du blive klogere på, hvordan de forskellige ansvarsforsikringer dækker dig i forskellige situationer – og hvornår der er lovkrav om, at du tegner en ansvarsforsikring.

Hvad er en ansvarsforsikring?

Ifølge Den Danske Ordbog defineres en ansvarsforsikring som en ”forsikring der dækker skader eller tab som forsikringstageren direkte eller indirekte kommer til at påføre andre”.

Mange forbinder udelukkende ansvarsforsikring med bil, men den tegnes også i andre sammenhænge. I Danmark kan du få ansvarsforsikring til personer, dyr og motorkøretøjer. Visse ansvarsforsikringer er lovpligtige, mens andre er valgfrie.

 

Hvad dækker en ansvarsforsikring?

En ansvarsforsikring dækker dine udgifter, hvis der sker skade på andre personer eller andres ting, og du bliver gjort erstatningsansvarlig herfor. Derudover sikrer den, at et uberettiget erstatningskrav mod dig bliver afvist.

 

Hvad dækker en ansvarsforsikring ikke?

Der er situationer, hvor en ansvarsforsikring ikke dækker, selvom du er erstatningsansvarlig for en skade. Derfor er det vigtigt, at du nærlæser dine forsikringsvilkår. Generelt dækker en ansvarsforsikring ikke:

  • Skader på dig selv
  • Skader på dine egne ting – herunder dine dyr
  • Skader der sker i forbindelse med erhverv eller arbejde for andre
  • Skader lavet ved grov uagtsomhed

En ansvarsforsikring dækker ikke moralsk ansvar – det vil sige, hvis du føler, at du bør erstatte skaden, men ikke er erstatningsansvarlig efter dansk retspraksis. At føle skyld for en skade er nemlig ikke det samme, som at der er et juridisk er erstatningsansvar, og at den skadelidte har ret til erstatning.

Når forsikringsselskabet modtager din anmeldelse, vurderer de, om du er erstatningsansvarlig for skaden, og om skaden dermed er dækket af din ansvarsforsikring.

 

Har du brug for en ansvarsforsikring?

I Danmark er det lovpligtigt at have en ansvarsforsikring, når du har ejer en bil, motorcykel, knallert, hund eller hest. Derudover er ansvarsforsikring lovpligtig på visse bådtyper, bl.a. på speedbåde. Hvis der kræves førercertifikat (speedbådscertifikat) til båden, skal du ifølge dansk lovgivning tegne en ansvarsforsikring dertil.

I modsætning til forsikringerne nævnt ovenfor, er både husejeransvar og den private ansvarsforsikring ikke lovpligtige forsikringer – men de er alligevel rare at have.

Er du rigtig uheldig, risikerer du at skulle betale hundredtusindvis af kroner ud af egen lomme, hvis du pludselig bliver gjort erstatningsansvarlig for en skade. Tegner du derimod en ansvarsforsikring, påtager forsikringsselskabet sig en del af risikoen, så du ikke står med hele regningen selv.

Ansvarsforsikring som privatperson

En privat ansvarsforsikring dækker dit erstatningsansvar, hvis du ved fejl eller forsømmelse er skyld i skade på andre personer eller deres ting. Det kan f.eks. være, hvis du kører ind i én, mens du står på ski – eller du ved et uheld kommer til at sætte dig på din vens bærbare computer.

Hos os får du en privat ansvarsforsikring med, når du køber en indboforsikring – og alle medlemmer af husstanden er dækket af forsikringen.

Ansvarsforsikring som husejer

Når du ejer et hus, følger der også et husejeransvar – det dækker blandt andet over, at det skal være sikkert at færdes på din grund.

Derfor er du ifølge loven forpligtet til at salte/gruse fortovet og rydde det for sne samt fjerne store istapper, så de ikke falder ned og skader folk. Hvis du ikke overholder reglerne, og det resulterer i, at en fodgænger falder og kommer til skade, kan du blive påbudt at betale erstatning til personen.

Hvis du tegner en husforsikring med husejeransvar, dækker forsikringen i tilfælde af, at du bliver mødt med et erstatningskrav.  

Ansvarsforsikring til motorkøretøjer

I Danmark er det lovpligtig at have en ansvarsforsikring, hvis du ejer et motoriseret køretøj. Det kan f.eks. være bil, knallert eller motorcykel.

Forsikringen dækker de skader, du måtte komme til at lave på andre personer eller andres ting ved brug af køretøjet.

Du skal huske at tegne en ansvarsforsikring til hvert enkelt køretøj, herunder bilforsikring, knallertforsikring og motorcykelforsikring. Har du ikke en lovpligtig ansvarsforsikring, vil DFIM kunne opkræve dig en bøde på 250 kroner pr. dag, køretøjet ikke er forsikret.

Ansvarsforsikring til både

En ansvarsforsikring er ikke lovpligtig for alle bådtyper. Men hvis du f.eks. ejer en speedbåd med skroglængde på under 15 meter, en vandscooter eller et lignende hurtigt fartøj, hvortil der kræves førercertifikat, skal du have en ansvarsforsikring hertil din bådforsikring.

Forsikringen dækker, hvis du med båden gør skade på andre personer eller deres ting – og dermed pådrager dig et erstatningsansvar. 

Ansvarsforsikring til hund eller hest

Hvis du ejer en hund eller en hest, er det lovpligtigt at have en ansvarsforsikring, som er en del af hundeforsikringen og hesteforsikringen.

Forsikringen dækker de skader, dyret måtte påføre andre personer eller andres ting. Det kan f.eks. være, hvis din hund kommer til at bide en anden hund, eller din hest bryder ud af folden og forvolder personskade. 

Hvad koster en ansvarsforsikring?

Prisen for en ansvarsforsikring afhænger af, hvilken forsikring der er tale om. Hos Concordia Forsikring indgår en ansvarsforsikring ofte som en del af en anden forsikring. Eksempelvis er den private ansvarsforsikring en del af indboforsikringen, og husejeransvarsforsikringen er en del af parcelhusforsikringen. 

Der findes dog også ansvarsforsikringer, som kan tegnes alene – nemlig de lovpligtige ansvarsforsikringer til bil, knallert, motorcykel, båd, hund og hest. Hvis du gerne vil have dit eget køretøj/fartøj eller dyr dækket mod skader, kan du som regel supplere den lovpligtige forsikring med andre dækninger. Du kan f.eks. tegne kaskoforsikring til bilen eller sygeforsikring til hund og sygeforsikring til hest.

Kontakt os eller bestil et forsikringstilbud, hvis du vil have en nøjagtig pris på en ansvarsforsikring.

Du kan samtidig få tilbud på andre forsikringer eller dækninger. Det er uforpligtende og koster dig ikke noget. Måske kan du blive bedre og billigere dækket, end du er i dag.

 

Bestil et forsikringstilbud