Fritidshusforsikring

Sommerhuset er dit fristed, hvor du skal slappe af. Med en fritidshusforsikring hos Concordia Forsikring slipper du for unødvendig bekymring – vi sørger for, at huset er godt dækket, hvis du får en skade.

Hvad dækker fritidshusforsikringen?

Fritidshusforsikring er også kendt som sommerhusforsikring, men de to navne dækker over det samme. Vores fritidshusforsikring giver dig en kombineret dækning, der både omfatter selve fritidshuset eller sommerhuset, men også husets indbo. 

Forsikringen dækker dig bl.a. mod økonomiske tab i tilfælde af brand-, storm- og vandskader.

Sommerhuse og fritidshuse er desuden oplagte mål for indbrud og hærværk, da de ofte står uden opsyn i kortere eller længere perioder. Med en fritidshusforsikring er der hjælp at hente, hvis du pludselig opdager, at der har været ubudne gæster i dit sommerhus.

Se produktarket for vores fritidshusforsikring

Grunddækning

Bygningsbrand

Fritidshusforsikringen dækker skader på dit sommerhus, der skyldes brand, eksplosion, lynnedslag, kortslutning samt andre el-skader.

Dækker bl.a.:

 • Brand, herunder bortkomne genstande og brandslukningsskade
 • Lynnedslag i huset
 • El-skader, som f.eks. kortslutning, overspænding og induktion

Dækker bl.a. ikke:

 • Skader ved svidning og smeltning, f.eks. gløder fra tobaksrygning eller pejs/brændeovn
 • Sodskader, der ikke skyldes brand – herunder sod fra stearinlys
 • Skader, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse eller fejltilslutning

Bygningsbeskadigelse (inkl. glas og sanitet)

Fritidshusforsikringen dækker skader på huset, der opstår som følge af eks. storm, voldsomt sky- eller tøbrud, tyveri eller hærværk. Forsikringen dækker også, hvis du får brud på håndvaske, badekar, vinduesruder, glaskeramiske kogeplader eller glas i dit drivhus.

Dækker bl.a.:

 • Skader, der skyldes storm – f.eks. hvis tag eller tagsten beskadiges
 • Vandskader som følge af voldsomt sky- eller tøbrud
 • Skader forårsaget ved pludselig og tilfældig udstrømning af vand, olie, kølevæske og damp
 • Frostsprængning af indvendige vand- og varmerør
 • Skader, der forvoldes ved tyveri og hærværk
 • Brud på glas og sanitet
 • ”Her og nu”-skader – dvs. pludselige skader, der sker på et tidspunkt og ikke over et tidsrum
 • Skader på glas i drivhus

Dækker bl.a. ikke:

 • Skader, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, fejlkonstruktion eller fejlmontering
 • Nedbørsskader på byggemateriale, der opbevares udendørs
 • Skader sket ved påfyldning af eller aftapning fra olietank, køle- og fryseanlæg, akvarier eller andre beholdere
 • Frostsprængning af tagrender, nedløbsrør, murværk og beton samt toiletter og cisterner
 • Skader forvoldt af dyr

Husejeransvar

Fritidshusforsikringen indeholder en ansvarsforsikring, der dækker, hvis du som ejer eller bruger af den forsikrede ejendom bliver gjort erstatningsansvarlig for skade på andre personer eller deres ting. Det kan eksempelvis være, hvis du ikke har ryddet fortovet for sne. 

Dækker:

 • Dit erstatningsansvar over for andre personer og deres ting, hvis skaden vedrører den forsikrede ejendom og dens pasning

Dækker bl.a. ikke:

 • Skader på dine egne ting
 • Skader på ting i forbindelse med anlægs- og byggearbejde
 • Skader forvoldt af hunde
 • Skader, du laver i påvirket tilstand

Huslejetab

Fritidshusforsikringen dækker dine udgifter til at holde en tilsvarende ferie et andet sted, hvis dit fritidshus bliver ubeboeligt på grund af en dækningsberettiget skade. Forsikringen dækker også dit huslejetab, hvis dit fritidshus er udlejet, og som følge af en dækningsberettiget skade bliver ubeboeligt.

Dækker bl.a.:

 • Rimelige og nødvendige merudgifter til egen ferie, hvis din egen ferie er påbegyndt i huset eller umiddelbart forestående
 • Dokumenteret tab af lejeindtægt 

Dækker bl.a. ikke:

 • Tabt lejeindtægt, hvis en lejer melder afbud

Indboforsikring

Fritidshusforsikringen dækker dit private indbo, som fast tilhører sommerhuset – f.eks. møbler, lamper, bøger, køkkenudstyr, haveredskaber, havemøbler, grill, legetøj og cykler. 

Dækker bl.a.:

 • Skader på eller tyveri af privat indbo og inventar, som hører til og beror i fritidshuset
 • Rimelige udgifter til redning og bevaring af de forsikrede genstande i forbindelse med en dækningsberettiget skade

Dækker bl.a. ikke:

 • Skader ved svidning og smeltning, f.eks. gløder fra tobaksrygning
 • Glemte, tabte eller forlagte genstande
 • Genstande, som har erhvervsmæssig karakter

Retshjælp

Fritidshusforsikringen inkluderer retshjælp, der i visse tilfælde dækker advokatbistand og sagsomkostninger, hvis du som privatperson havner i en retssag –  både sager som rejses mod dig, og sager du anlægger mod andre.

Dækker:

 • Private retstvister, der vedrører dit fritidshushus eller dit erstatningsansvar
 • Sagsomkostninger op til 225.000 kr., herunder pålagte omkostninger som følge af retssagen samt rets- og berammelsesafgift

Dækker bl.a. ikke:

 • Hvis du ikke har rimelig grund til at føre retssag
 • Skattesager, straffesager, skilsmissesager og arvesager
 • Sager, der har forbindelse til dit erhverv
 • Rejseudgifter eller tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med retssagen

Tilvalgsdækninger

Svampe- og insektskadeforsikring

Hvis du udvider din fritidshusforsikring med en svampe- og insektskadeforsikring, får du dækket skader på dit sommerhus, som skyldes angreb af trænedbrydende svamp samt træ- eller murødelæggende insekter.

Dækker bl.a.:

 • Skader på træ og murværk som følge af aktive svampeangreb
 • Skader på træ og murværk som følge af aktivt træødelæggende insektangreb – hvis skaden medfører svækkelse af bære- eller funktionsevne

Dækker bl.a. ikke:

 • Skader af kosmetisk art, f.eks. blåsplint eller skimmelsvamp
 • Skader på bindingsværk eller pudsede ydervægge af træ
 • Skader på udhæng af træ
 • Skader i åbne trækonstruktioner, som er udsat for vind og vejr – det kan f.eks. være trapper, terrasser og pergolaer
 • Skader som følge af råd

Skjulte rør, kabler og stikledningsforsikring

Forsikringen giver dig fuld dækning for skader på skjulte rør, kabler og stikledninger.

Du får dækket udgifter til at spore utætheden, til at skifte det beskadigede rør samt den eventuelle skade, som utætheden i øvrigt har forårsaget. Erstatningen ydes uden fradrag som følge af rørenes alder.

Herudover har du også mulighed for at få dækket kosmetisk skade, f.eks. udskiftning af ubeskadigede fliser, klinker, gulvplanker, paneler m.v.

Dækker bl.a.:

 • Reparation af utætheder i skjulte rørinstallationer, i slanger bag indbyggede hårde hvidevarer og i el- og svagstrømskabler. Du får også dækket de bygningsbeskadigelser, som reparationen måtte medføre
 • Reparation af skade på udvendige rør, ledninger og kabler, herunder kloakledninger
 • Udgifter til godkendt fejlfinding

Dækker bl.a. ikke:

 • Skader på rør i olie-, jordvarme- og gasfyrsunits samt varmevekslere
 • Skader på rør, kabler og stikledninger, der ikke er i drift

Pas på dit sommerhus – hele året

Fælles for alle sommerhuse – store som små, nye som gamle – er, at det er vigtigt med en god forsikring, der dækker alt fra vandskader og insektangreb til tyveri og hærværk. Med vores fritidshusforsikring er både sommerhuset og dets indbo sikret året rundt – så du kan føle dig tryg. Vi hjælper dig med at passe godt på dit fristed.

Få rabat på din fritidshusforsikring

Det kan godt betale sig at samle alle sine forsikringer ét sted. Som Totalkunde hos Concordia Forsikring får du 10 % rabat på din fritidshusforsikring og ret til fordelagtige forsikringsvilkår. Du kan trygt overlade arbejdet til os – vi klarer alt det praktiske og sørger for at opsige dine nuværende forsikringer.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad koster en fritidshusforsikring?

Prisen på en fritidshusforsikring er individuel og afhænger bl.a. af grundarealet og antallet af etager på huset – samt hvilke tillægsdækninger, du ønsker.

Du kan få mellem 15 og 40 % rabat på prisen, hvis dit fritidshus er opvarmet med el, eller hvis du installerer vand- eller tyverialarm.

Har du brug for hjælp eller rådgivning til at skræddersy en forsikring til dit fritidshus, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også bestille et uforpligtende forsikringstilbud.

Skal jeg købe en fritidshusforsikring, hvis jeg bor i huset hele året rundt?

Nej, hvis du bor i dit sommerhus hele året, skal du have en husforsikring og en indboforsikring i stedet for en fritidshusforsikring.

Dækker forsikringen, hvis jeg lejer mit fritidshus ud?

Når du udlejer dit sommerhus, dækker din fritidshusforsikring eks. brand- og vandskader. Præcis som når du selv bor i huset.

Men du skal være opmærksom på, at der kan være en række forhold, hvor forsikringen ikke dækker – f.eks. hvis lejeren ødelægger hus eller inventar. Derfor kan du være nødsaget til at sikre dig på anden vis.

Læs mere om forsikring til udlejningssommerhuse.

Er solceller dækket af fritidshusforsikringen?

Hos os er fastmonterede energianlæg, som f.eks. solcelleanlæg, jordvarmeanlæg og varmepumpeanlæg, medforsikret uden præmietillæg på fritidshusforsikringen.

Anlægget skal dog fremgå af din police for at være dækket, så husk altid at give os besked, hvis du foretager ændringer i energikilderne.

Er smykker og værdigenstande dækket af fritidshusforsikringen?

Nej, fritidshusforsikringen dækker ikke særlige private værdigenstande som penge, værdipapirer, smykker, guld og sølv samt mønt- og frimærkesamlinger.

Hvis du har en indboforsikring hos os på din hjemmeadresse, er dine private værdigenstande dog dækket heraf – også ved midlertidige ophold uden for hjemmet.

Det betyder derfor også, at du sagtens kan medbringe eks. dine smykker, når du skal være i dit sommerhus. Du skal bare huske at tage dem med hjem igen, når du forlader huset.

Derfor skal du vælge Concordia Forsikring

Forsikring handler om, at du og din familie skal være sikret bedst muligt, hvis livet pludselig tager en drejning. Det vigtigste for os er at gøre din hverdag mere tryg, og vi er her for at hjælpe dig. Tag vores ord for det – men endnu bedre, tag vores kunders ord for det.

Stella L. Nielsen
Adm. direktør

Få et forsikringstilbud

Hos Concordia Forsikring er forsikringstilbud altid personlige – og skræddersyet til at matche dine behov. Udfyld formularen og bliv kontaktet af en rådgiver. Så finder vi sammen ud af, hvordan du bliver sikret bedst muligt.