Følsomhedsanalyser

Concordia Forsikring er underlagt en række lovmæssige krav og skal bl.a. foretage analyser, der har til formål at afdække selskabets følsomhed i forhold til udvalgte risici. 

Concordia Forsikring foretager følsomhedsanalyser i henhold til bekendtgørelse om følsomhedsanalyser for gruppe 1-forsikringsselskaber. 

Følsomhedsanalyserne har til formål at vise selskabets følsomhed i forhold til udvalgte risici. 

Analyserne er foretaget som reverse stress-test, hvor de enkelte risici vurderes i forhold til en solvensdækning/minimumsdækning på 1,25 og 1,0. På den måde er det muligt at se, hvor stort et stress der skal til, før selskabets solvensdækning/minimumsdækning rammer 1,25 og 1,0. 

Der foretages følsomhedsanalyser for følgende af selskabets risici:

•    Renter
•    Aktiekurser
•    Ejendomme
•    Valutakurser
•    Kreditspænd
•    Type 1-modparter
•    Katastrofer