Rapport om solvens og finansiel situation

Den offentlige SFCR-rapport har til formål at give indblik i den finansielle og solvensmæssige situation hos Concordia Forsikring.

Concordia Forsikring er en del af Himmerland Forsikring-koncernen, hvorfor der foretages samlet rapportering. Her kan du læse koncernens offentlige rapporter om solvens og finansiel situation.

Rapporterne indeholder oplysning om koncernens virksomhed og resultater, ledelsessystem, risikoprofil, værdiansættelse til solvensformål samt koncernens kapitalforvaltning.