Ulykkesforsikring

ULYKKESFORSIKRING

Ulykkesforsikringen er din personlige sikkerhed for, at du kan få afbødet nogle af de økonomiske konsekvenser, en personskade efter en ulykke kan medføre.

Ulykkesforsikringen kan tegnes af alle, og børn kan forsikres på forældrenes dækning eller på en særskilt børneulykkesforsikring. Hos Concordia Forsikring er ulykkesforsikringen for børn under 2 år præmiefri.

Forsikringen kan tegnes som en heltidsdækning, der dækker dig hele døgnet rundt – også når du er på arbejde. Du kan også tegne forsikringen som en fritidsdækning, så du kun er dækket i din fritid.

  • Invaliditet med dobbelt erstatning allerede fra 30 % varigt mén
  • Behandlingsudgifter 
  • Tand- og tyggeskade
  • Dødsfald
  • Farlig sport og kørsel på mc eller scooter
  • Brudskader - voksne
  • Børneulykkesforsikring

Information om dækning i forbindelse med graviditet og fødsel

Ulykkesforsikringen omfatter som sådan mange ulykkestilfælde, men der er også beskrevet nogle undtagelser i forsikringsbetingelserne. Én af undtagelserne i dine forsikringsbetingelser lyder som følger: ”Ulykkesforsikringen dækker ikke skader sket i forbindelse med svangerskab, abort eller fødsler.”

Du har måske fulgt med i den seneste tids offentlige debat om, hvorvidt forsikringsselskabernes forsikringsbetingelser overholder reglerne i forsikringsligebehandlingsloven. Mange forsikringsselskaber har ikke været opmærksom på, at undtagelser i dækningen ved graviditet ikke er lovlige. Det har vi heller ikke været tilstrækkelig opmærksom på, og det beklager vi.

Det er vores vurdering, at det ovenfor nævnte vilkår ikke er i overensstemmelse med reglerne i forsikringsligebehandlingsloven. Vi har derfor fjernet vilkåret fra dine forsikringsbetingelser. Dette indebærer, at du skal læse dine forsikringsbetingelser som om, at vilkåret aldrig har været gældende. 

Hvis du er af den opfattelse, at du har undladt at anmelde et krav til os på grund af vilkårets formulering, eller at vilkåret på anden måde har medvirket til, at du ikke har modtaget en erstatning, som du måtte være berettiget til, er du velkommen til at kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dit krav. 

Du er naturligvis velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til ovenstående.

 

Læs mere

Invaliditet

Der ydes erstatning ved varigt mén. Du vælger selv, om din ulykkesforsikring skal erstatte fra 5 % varigt mén eller fra 10 % varigt mén. Erstatningen beregnes ud fra den forsikringssum, som du vælger. Bliver du invalideret ved en ulykke og får et varigt mén på 30 % eller derover, ydes der dobbelterstatning fra din ulykkesforsikring hos Concordia Forsikring.

Behandlingsudgifter

Ulykkesforsikringen dækker – uden beløbsgrænse – de udgifter, du må have i forbindelse med fysioterapi-/kiropraktorbehandling i indtil 12 måneder efter ulykken.

Tand- og tyggeskade

Ulykkesforsikringen dækker tandskader, hvis skaden skyldes en ulykke – f.eks. hvis du vælter på cykel eller er uheldig i en fodboldkamp. Du er dækket i samme omfang, hvis du bruger tandprotese, og skaden sker, mens du benytter protesen.

Som et af de eneste forsikringsselskaber dækker vi tyggeskader. Tygger du f.eks. på en hård karamel og får en tyggeskade, så dækker din ulykkesforsikring.

Dødsfald

Med en dødsfaldsdækning sikrer ulykkesforsikringen dine efterladte økonomisk i tilfælde af dødsfald som følge af en ulykke.

Farlig sport og kørsel på mc eller scooter

Ulykkesforsikringen dækker uden merpræmie farlig sport og kørsel på mc eller scooter.

Brudskader - voksne

Din forsikring kan udvides til at dække, hvis et ulykkestilfælde er direkte årsag til et brud eller overrivning. Vi betaler et engangsbeløb på 12.000 kr. for et brud og 18.000 kr. for flere samtidige brud.

Børneulykkesforsikring

Du kan tegne ulykkesforsikring for alle familiens børn under 18 år. Børn forsikres præmiefrit med en sum på 1 mio. kr. indtil barnet fylder 2 år. Herefter forsætter forsikringen med præmiebetaling. Ulykkesforsikringen for børn er en heltidsdækning og gælder således hele døgnet – også når barnet er i skole og i forbindelse med fritidsjob.

Børneulykkesforsikringen kan udvides til at omfatte en særlig børnedækning mod merpræmie. Børnedækningen omfatter:

Brudskader:
Her ydes strakserstatning på 1 % af forsikringssummen, hvis dit barn får en brudskade, f.eks. brud på fod eller arm. Og dette er uanset, om skaden medfører varigt mén.

Indlæggelsesdækning:
Dækningen yder erstatning, hvis barnet indlægges i forbindelse med et ulykkestilfælde. Ved barnets indlæggelse ydes der erstatning med 400 kr. pr. dag, hvis dit barn bliver indlagt i mere end 7 dage. Udbetalingen sker fra første indlæggelsesdag og i indtil 365 dage.

Erstatning for varigt mén ved sygdom:
Forsikringen dækker ved varigt mén som følge af sygdom opstået efter forsikringens ikrafttræden. Der ydes erstatning fra 5 % varigt mén eller fra 10 % varigt mén, alt efter hvilken dækning, der er valgt for barnet.

Forsikringspræmie

Prisen på ulykkesforsikringen afhænger af størrelsen på den forsikringssum, du ønsker udbetalt ved død/invaliditet samt fra hvilken méngrad, du ønsker erstatning - 5 % eller 10 %. Derudover er det også afgørende, om du ønsker at tegne en heltids- eller en fritidsdækning. 

Tegner du en heltidsdækning, fastsættes prisen ud fra dit erhverv. Prisen afhænger ligeledes af eventuelle tillægsdækninger, f.eks. den udvidede børnedækning.

Er du Totalkunde hos os, opnår du 10 % rabat på din ulykkesforsikring.