Indboforsikring

Med en indboforsikring er hele familiens ejendele godt sikret. Hos Concordia Forsikring har du mulighed for at tilvælge forskellige dækninger og skræddersy en indboforsikring, der passer præcis til dig og din familie.

Hvad dækker indboforsikringen?

En god indboforsikring dækker hele husstanden – både i og uden for hjemmet. Hvis du f.eks. er uheldig at blive udsat for tyveri, eller der opstår brand i dit hjem, får du den rette hjælp fra forsikringen. Indboforsikringen dækker også dit erstatningsansvar, hvis du laver skade på andre personer eller deres ting.

Det er frivilligt at have en indboforsikring, men uden den skal du betale hele regningen selv, hvis uheldet er ude. 

Se produktarket for vores indboforsikring

Grunddækning

Indboforsikring

Indboforsikringen dækker skader på dine personlige ejendele i forbindelse med tyveri, hærværk, brandskade og vandskade. Forsikringen hjælper også i mange andre uheldige situationer, som du og din familie kan komme ud for.

Dækker bl.a.:

 • Tyveri – også tricktyveri i hjemmet og tyveri fra din bil
 • Skader på dine ting i forbindelse med hærværk, kortslutning og brand samt vejr- og vandskade
 • Skader på dine ting i forbindelse med færdselsuheld – f.eks. hvis du vælter på cykel
 • Mistet eller beskadiget bagage på rejsen
 • Skader på frostvarer ved strømsvigt

Dækker bl.a. ikke:

 • Skader ved svidning og smeltning, f.eks. gløder fra tobaksrygning eller pejs/brændeovn
 • Glemte, tabte eller forlagte genstande
 • Din bil og campingvogn samt tilbehør hertil, eksempelvis vinterdæk eller alufælge
 • Cykler, der ikke har godkendt lås eller står i et forsvarligt aflåst rum
 • Skader forvoldt af dyr
 • Forsinket bagage på rejsen – her har du dog mulighed for at tegne en rejseforsikring
 • Tyveri fra din bolig, når den er udlejet eller udlånt

Ansvarsforsikring

Indboforsikringen indeholder en ansvarsforsikring, der dækker de skader, du eller en anden person i din husstand måtte pådrage andre personer eller andres ting.

Dækker:

 • Dit erstatningsansvar over for andre personer og deres ting

Dækker bl.a. ikke:

 • Skader på dine egne ting
 • Skader på ting i forbindelse med anlægs- og byggearbejde
 • Skader sket i forbindelse med arbejde for andre – med eller uden betaling
 • Skader forvoldt af hunde
 • Skader sket under jagt
 • Skader lavet med din bil
 • Skader, du laver i påvirket tilstand

Retshjælp

Indboforsikringen inkluderer retshjælp, der i visse tilfælde dækker advokatbistand og sagsomkostninger, hvis du som privatperson havner i en retssag – både sager som rejses mod dig, og sager du anlægger mod andre.

Dækker:

 • Private retstvister, der vedrører dit indbo eller dit erstatningsansvar
 • Sagsomkostninger op til 225.000 kr., herunder pålagte omkostninger som følge af retssagen samt rets- og berammelsesafgift

Dækker bl.a. ikke:

 • Hvis du ikke har rimelig grund til at føre retssag
 • Skattesager, straffesager, skilsmissesager og arvesager
 • Sager, der har forbindelse til dit erhverv
 • Rejseudgifter eller tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med retssagen

ID-tyveri

Indboforsikringen hjælper dig også ved identitetstyveri. Forsikringen dækker bl.a. advokatbistand og hjælp til at afvise og afværge uberettigede krav. Formålet er at standse misbrug af din identitet og dine personlige oplysninger samt mindske de økonomiske konsekvenser mest muligt.

Dækker bl.a.:

 • Hvis dine personlige oplysninger i form af kreditkort, pas, sundhedskort, kørekort eller CPR-nummer bliver misbrugt
 • Hjælp til afvisning af uberettigede krav fra kreditor
 • Rådgivning og vejledning om, hvordan du skal forholde dig ved mistanke om ID-tyveri

Dækker bl.a. ikke:

 • Økonomisk tab, f.eks. i forbindelse med stjålne betalingskort
 • Tab ved franarrede adgangskoder, bankoplysninger eller lignede phishing-angreb
 • Omkostninger til fremskaffelse af ny ID, herunder udgifter til nye betalingskort og ID-papirer, gebyr til oprettelse af pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende
 • Misbrug af identitet på sociale medier

Psykologisk krisehjælp

Hvis du kommer ud for en traumatisk oplevelse, dækker indboforsikringen udgifter til psykologisk krisehjælp.

Dækker bl.a.:

 • Psykologbehandling ved dødsfald og livstruende sygdom hos dig selv eller nære pårørende
 • Psykologbehandling, hvis du har været udsat for overfald, røveri eller voldtægt
 • Psykologbehandling i forbindelse med skilsmisse og ufrivillig abort
 • Psykologbehandling efter indbrud eller indbrudsforsøg
 • Psykologbehandling, hvis du har været involveret i et brand- eller trafikuheld
 • Op til 10 psykologbehandlinger pr. sikret person – pr. begivenhed

Dækker bl.a. ikke:

 • Arbejdsrelaterede hændelser

Tilvalgsdækninger

Rejseforsikring

Årsrejseforsikringen dækker rejser i hele verden op til 60 dages varighed – også i Danmark. Forsikringen dækker dig økonomisk, hvis din ferie bliver afbrudt pga. sygdom, hvis du kommer til skade, får brug for behandling, eller du skal transporteres hjem.

Du kan desuden tilvælge en afbestillingsforsikring, så du får dækket rejsens udgifter, hvis du bliver forhindret i at rejse.

Alle medlemmer af husstanden er dækket på årsrejseforsikringen – også delebørn, selv om de ikke har adresse hos dig.

Dækker bl.a.:

 • Behandling af akut sygdom eller skade på rejsen
 • Hjemkaldelse, hvis du må hjem pga. alvorlig sygdom eller dødsfald blandt dine nære derhjemme
 • Tilkaldelse, hvis du på ferien bliver så syg, at du skal have nogle hos dig
 • Akutbehandling hos læge, fysioterapeut, kiropraktor eller tandlæge
 • Ødelagte rejsedøgn, hvis ferien bliver afbrudt
 • Erstatningsrejse
 • Bagageforsinkelse
 • Forsinket fremmøde, hvis du f.eks. holder i kø på motorvejen grundet trafikuheld
 • Ferieboligsikring, hvis boligen ikke kan benyttes – eksempelvis pga. vandskade
 • Sygeledsagelse og sygetransport
 • Hjemtransport af din bil, hvis den må efterlades
 • Eftersøgning og redning
 • Evakuering og ufrivilligt ophold
 • Krisehjælp

Dækker bl.a. ikke:

 • Rejser til områder, som Udenrigsministeriet eller andre danske myndigheder fraråder indrejse til
 • Ved strejke eller fly- og rejseselskabers konkurs
 • Rejser, der er betalt af en arbejdsgiver eller egen virksomhed
 • Skader ved bjergbestigning, professionel sport, ekspeditioner og kampsport 

Anden pludselig skade

Forsikringen for anden pludselig skade dækker i mange tilfælde, som ikke normalt er omfattet af indboforsikringen. Det gælder uventede og pludselige skader – eksempelvis hvis der kommer væske i computeren, du vælter en vase eller taber din mobil.

Dækker bl.a.:

 • "Her og nu"-skader – dvs. pludselige skader, der sker på et tidspunkt og ikke over et tidsrum
 • Skader på dine indbo-genstande – f.eks. computer, tv og mobil – men også særlige private værdigenstande som eksempelvis smykker
 • Op til 55.000 kr. pr. genstand

Dækker bl.a. ikke:

 • Glemte, tabte eller forlagte genstande
 • Skader forvoldt af dyr
 • Skader, som er opstået ved almindelig brug, f.eks. ridser og skrammer

Elektronikforsikring

Hvis du udvider din indboforsikring med en elektronikforsikring, får du dækket elektroniske apparater, der er op til 4 år gamle, i tilfælde af de går i stykker.

Dækker bl.a.:

 • Funktionsfejl
 • Pixelfejl på skærme
 • Pludselige og uventede skader
 • Skader, som skyldes, at genstanden har været udsat for vand, væske eller fugt

Dækker bl.a. ikke:

 • Kabler, hukommelseskort og andre løsdele samt lånte eller lejede apparater
 • Elektronik til erhvervsmæssig brug
 • Kosmetiske skader, f.eks. ridser eller skrammer
 • Skader på genstande, der er dækket af serviceaftale eller garanti
 • Fejlmontering, forkert brug eller skader som følge af reparation
 • Motoriserede haveredskaber og elektriske apparater til udendørs brug
 • El-scootere og -cykler

Glas- og sanitetsforsikring

Forsikringen dækker brud på eksempelvis vinduesruder, glaskeramiske kogeplader, ovnglas, wc-kummer, håndvaske, brusekabinedøre og badekar. Dækningen er til dig, der sidder til leje og jævnfør lejekontrakten har ansvaret for boligens glas- og sanitet.

Dækker bl.a.:

 • Udgifter til reparation eller udskiftning, hvis en genstand er blevet ubrugelig grundet et brud
 • Brud på fastmonteret bygningsglas, indmurede spejle, kogeplader og ovnglas
 • Brud på wc-kummer, håndvaske, brusekabinedøre, badekar, bideter og cisterner

Dækker bl.a. ikke:

 • Kosmetiske skader
 • Punktering eller utætheder i termoglas
 • Skader på drivhuse
 • Skader i erhvervslokaler
 • Skader, der sker under ombygning eller reparation

Golfforsikring

Dækningen omfatter pludselig skade på golfudstyr, som f.eks. bags, bolde, køller og vogne uden motor. Derudover dækker forsikringen tyveri af penge samt ”hole-in-one”-udgifter.

Dækker bl.a.:

 • Tyveri af golfudstyr eller penge
 • Pludseligt opståede skader på dit eget golfudstyr
 • ”Hole-in-one”-udgifter (3.000 kr.), hvis dette er bevidnet af mindst én medspiller

Dækker bl.a. ikke:

 • Hvis du glemmer, taber eller mister golfudstyr
 • Tyveri fra uaflåst bil
 • Hvis penge m.m. bliver stjålet fra uaflåst skab i en golfklub
 • Kosmetisk skade og almindelig slitage på udstyr

Cykelkaskoforsikring

Med en kaskoforsikring til din cykel får du erstatning, hvis din cykel bliver stjålet, udsat for hærværk eller får skader i forbindelse med påkørsel, styrt eller lignende. 

Forsikringssummen afhænger af cyklens nyværdi, men vi dækker som min. op til 35.000 kr. pr. cykel. Har du en cykel, der er dyrere, kan du naturligvis forhøje summen.

Dækker bl.a.:

 • Skader på cyklen som følge af brand og hærværk
 • Tyveri fra aflåst bygning – står cyklen udenfor, skal den være forsvarligt låst med en godkendt cykellås
 • Skader på cyklen i forbindelse med sammenstød, påkørsel, styrt og væltning 

Dækker bl.a. ikke:

 • Kørselsskader, der alene sker på eger, dæk og fælge
 • Ridser, skrammer eller andre kosmetiske skader
 • Skader i forbindelse med udlån eller udlejning
 • Skader, der er dækket af garanti eller serviceordning
 • Almindelig vedligeholdelse, som eksempelvis udskiftning af kæde og fjernelse af rust

Brilleforsikring

Går dine briller eller solbriller med styrke i stykker, eller er du så uheldig, at du mister dem, kan du få erstatning til reparation eller køb af nyt par med en brilleforsikring.

Dækker:

 • Briller eller solbriller med styrke – ved pludselig skade eller hvis de bliver væk

Dækker bl.a. ikke:

 • Ridser, afskalning og skrammer
 • Kosmetiske skader efter slid
 • Skader forvoldt af dyr
 • Dit ansvar, hvis du gør skade på andres briller eller solbriller

Udvidet vandskadeforsikring

Forsikringen dækker skader på dit indbo som følge af vand, der trænger ind i bygningen – f.eks. ved fygesne, opstigning af grund- og kloakvand samt udsivning fra synlige installationer.

Dækker bl.a.:

 • Skader på indbo som følge af vand, der trænger ind gennem utætheder eller åbninger i bygning, herunder fygesne
 • Skader på indbo ved opstigende grund- og kloakvand
 • Skader på indbo ved udsivning fra synlige installationer samt akvarier og beholdere med mere end 20 liter vand

Dækker bl.a. ikke:

 • Skader på indbo i udhuse

Pas på dine ting – i og uden for hjemmet

Alle kan være uheldige – også dig, der passer godt på dine ting. Derfor giver det ekstra tryghed at vide, at du er ordentlig dækket og ikke skal stå med hele regningen selv, hvis der sker skade på dine ting. Den tryghed får du med en indboforsikring hos os.

Derudover sikrer den private ansvarsforsikring, at du får hjælp til at dække dit erstatningsansvar, hvis du kommer til at skade andre personer eller deres ting.

Betal kun for de dækninger, du har brug for

Hos Concordia Forsikring kan du skræddersy din indboforsikring, så du er sikker på at få den rette dækning, men ikke betaler for mere, end du har brug for.

Har du en dyr cykel, er det en god idé at tegne en cykelkaskoforsikring. Er du derimod glad for elektronik og gadgets, vil det give mening for dig at tilvælge en elektronikforsikring.

Ekstra fordele som Totalkunde

Der er altid fordele ved at samle dine forsikringer ét sted. På den måde får du en komplet forsikringsløsning, der passer til netop dit liv – og du skal kun forholde dig til information fra ét selskab Som en ekstra bonus giver vi dig 10 % rabat som Totalkunde.

Start-indbo: En særlig forsikring til unge

Vores start-indboforsikring er for dig, der er mellem 18 og 28 år. Den samler en lang række af de vigtigste dækninger i én forsikring – og omfatter ejendele, der tilhører dig selv, din kæreste eller ægtefælle samt eventuelle børn, der bor på adressen.

Som ung har du typisk ikke så mange ting, som du får senere i livet – men du har stadig brug for en god forsikring, der dækker både dine ejendele og dit ansvar.

Start-indboforsikringen giver dig en tryg hverdag, men dækker dig til en lavere pris end vores almindelige indboforsikring.

Se produktarket for vores start-indboforsikring

55 plus-indbo: En særlig forsikring til seniorer

Vores 55 plus-indboforsikring er til dig, der er 55 år eller derover. Den samler en lang række af de vigtigste dækninger i én forsikring.

Forsikringen omfatter ejendele, der tilhører alle husstandens medlemmer – også ægtefælle eller samlever, som bor i plejehjemsbolig. Derudover dækker forsikringen børn under 18 år, der er flyttet hjemmefra og bor alene.

Se produktarket for vores 55 plus-indboforsikring

Ofte stillede spørgsmål

Hvad koster en indboforsikring?

Prisen på en indboforsikring afhænger af flere faktorer:

 • Forsikringsdækning: Jo større dækning du har brug for på din indboforsikring – og jo flere tilvalg du gør – desto højere bliver prisen på forsikringen også.
 • Din bopæl: Hvis du bor et sted, hvor der er høj risiko for indbrud eller skader, vil det som regel have indflydelse på din forsikringspræmie.
 • Din selvrisiko: Hvis du vælger en højere selvrisiko, vil du som oftest få en billigere indboforsikring.

Vælger du at samle dine forsikringer hos Concordia Forsikring, får du som Totalkunde 10 % rabat på dine forsikringer. På den måde kan du også få en billigere indboforsikring.

Ønsker du at finde ud af, hvad det koster at forsikre dit indbo? Bestil et uforpligtende tilbud.

Hvor meget skal jeg forsikre mit indbo for?

For at afgøre, hvordan og hvor meget du skal forsikre dit indbo for, skal du først og fremmest fastsætte din indbossum.

Indbosummen er den samlede værdi af alle de ting, du har i dit hjem, og dækker bl.a. over:

 • Møbler, hylder og knager
 • Hårde hvidevarer og elektronik
 • Belysning, tæpper og gardiner
 • Kunst, pynteting og nips
 • Cykler, ski og sportsudstyr
 • Legetøj og bøger
 • Tøj, sko, ure og smykker
 • Vin og spiritus
 • Porcelæn, service og andet køkkenudstyr
 • Værktøj, haveudstyr og havemøbler

Det kan være en god idé at tage billeder af alt dit indbo. Det hjælper dig med at huske, hvilke de ting du har – men det gør det også nemmere for dig at dokumentere, hvis du får en skade, eller noget bliver stjålet.

Når du har en idé om din samlede indbosum, skal du efterfølgende vurdere, om du har brug for udvidede dækninger, som eks. rejseforsikring, brilleforsikring, elektronikforsikring, anden pludselig skadeforsikring.

Bestil et uforpligtende tilbud på indboforsikring – så hjælper vi med at vurdere, hvilke dækninger der giver mening for dig.

Husk også at kontakte os, hvis du køber nyt, dyrt indbo – f.eks. en cykel, et stykke elektronik, en lampe eller nye stole – så du er sikker på, at din indbosum stadig er den rigtige. 

Er indboforsikringen lovpligtigt?

Nej, en indboforsikring er ikke lovpligtig i Danmark. Men det er alligevel en god idé at have én, da den sikrer dig økonomisk hjælp, hvis dine ting går i stykker eller bliver stjålet – eller du ved et uheld gør skade på andre personer eller deres ting.

Får jeg rabat, hvis jeg har installeret en tyverialarm?

Ja, hvis du har installeret en godkendt tyverialarm i hjemmet, kan du få rabat på din indboforsikring hos os – og spare helt op til 25 % på præmien.

Hvem er dækket af indboforsikringen?

Indboforsikringen dækker personer, der er tilmeldt samme folkeregisteradresse som dig. Det vil sige:

 • Familiemedlemmer, herunder partner, børn og plejebørn
 • Bofællesskab bestående af maks. 2 personer
 • Fastboende medhjælp, f.eks. en au-pair

Derudover dækker forsikringen dele- og aflastningsbørn, når de er på adressen, udeboende børn under 18 år samt ægtefælle og samlever i plejehjemsbolig – men kun, hvis de ikke allerede er omfattet af anden forsikring.

Skal jeg have indboforsikring, når jeg bor til leje?

Vi anbefaler altid, at du har en indboforsikring – også når du bor til leje.
Selv om udlejer normalt har en bygningsforsikring, dækker den ikke dine personlige ejendele.

Udover at dække dine ting, dækker indboforsikringen også dit ansvar, hvis du er skyld i, at andre mennesker kommer til skade, f.eks. hvis du kører ind i dem på cykel eller ski.

Vær opmærksom på, at mange udlejere som en del af lejekontrakten kræver, at deres lejere har en indboforsikring.

Dækker indboforsikringen mit barns skolecomputer eller -iPad?

Hvis skolen udleverer computer eller iPad til brug i undervisningen, er det skolen, der er erstatningsansvarlig – og altså ikke eleven eller forældrene.

Det gælder også, selv om skolen beder jer underskrive en erklæring om, at genstanden udleveres på eget ansvar. En sådan erklæring vil ikke være juridisk bindende.

Nogle skoler har en forsikring, der helt eller delvist kan dække skade på computer eller iPad, hvis eleven ikke har ødelagt udstyret med vilje, men blot været uforsigtig. Har skolen ikke en sådan forsikring, kan regningen ende hos dig.

Hovedreglen er dog, at skaden altid skal anmeldes til skolen først. Hvis skolen ikke dækker, kan du kontakte os og høre, om skaden er dækket via din forsikring.

Læs mere om dækning af skoleudstyr hos Forsikringsoplysningen.

Er min computer dækket af indboforsikringen?

Ja, det er den som udgangspunkt – men hvordan og hvor meget kommer an på, hvilke dækninger du vælger.

Har du indboforsikringens grunddækning erstattes elektronik ved skader såsom brand, tyveri og færdselsuheld.

Hvis computeren derimod bliver tabt, får en funktionsfejl eller bliver udsat for væske, skal du have en elektronikforsikring (en udvidelse til indboforsikringen) for at kunne få erstatning.

Hvad er forskellen på hus- og indboforsikring?

En husforsikring dækker dit hus – altså selve boligen – mens en indboforsikring dækker dine personlige ejendele i og uden for huset.

Er dyr dækket af indboforsikringen?

Vores indboforsikring dækker almindelige husdyr, der ikke benyttes erhvervsmæssigt, med op til 2 % forsikringssummen ved bl.a. brand og indbrudstyveri. 

Ønsker du dækning for andre skader – f.eks. sygdom hos dit dyr – skal du tegne en særskilt dyreforsikring. Vi tilbyder hundeforsikring og katteforsikring via Dyrekassen Danmark samt hesteforsikring via Dansk Hesteforsikring.

Er rejseforsikring med i indboforsikringen?

Som udgangspunkt følger rejseforsikring ikke med i indboforsikringen, men du har mulighed for at tilvælge dækningen som et tillæg hertil.

Vores rejseforsikring dækker rejser i hele verden af op til 60 dages varighed.

Hvad dækker ansvarsdelen i en indboforsikring?

En ansvarsforsikring dækker, hvis du ved et uheld kommer til at ødelægge andres ting eller gøre skade på andre personer. 

Uden en ansvarsforsikring står du alene med eventuelle erstatningsansvar, og du risikerer at skulle betale mange tusinde kroner af egen lomme.

Hvordan dækker indboforsikringen tyveri?

Indboforsikringen dækker forskellige former for tyveri, og hjælper f.eks. med at dække tabet i følgende tilfælde:

 • Tyveri af ejendele fra dit hjem: Hvis nogen bryder ind i dit hjem og stjæler møbler, smykker eller andre af dine ting.

 • Tricktyveri: Hvis en eller flere ukendte personer får adgang til dit hjem under falsk dække og stjæler/narrer ting fra dig.

 • Tyveri af ejendele fra bil: Hvis nogen bryder ind i din bil og stjæler en taske – eller andre genstande – du har liggende deri.

Hvad sker der med min indboforsikring, hvis jeg flytter?

Når du flytter i ny bolig, følger din indboforsikring med. Det vil sige, at du ikke behøver meddele din nye adresse til os. Vi modtager automatisk besked om flytning fra CPR-registeret.

Det kan dog være en god idé at få tjekket din indboforsikring, når du skal flytte – både fordi en ny adresse kan påvirke prisen, men også fordi dit dækningsbehov kan blive et andet:

 • Hvis størrelsen på dit hjem ændrer sig. Du flytter f.eks. fra hus til lejlighed eller omvendt.
 • Hvis der sker ændringer i antallet af personer på bopælen. Du flytter f.eks. sammen med en ny person eller skal skilles.
 • Hvis omfanget af dit indbo ændrer sig. Du skiller dig f.eks. af med møbler eller køber nye ting i forbindelse med flytningen. 

Skal jeg bruge en bestemt reparatør ved reparation af elektronik?

Hvis du får en skade, er du velkommen til at kontakte en reparatør efter eget valg og derefter sende os et prisoverslag.

Dækker min indboforsikring indbrud, hvis jeg deler billeder fra ferien på sociale medier?

Ja, forsikringen dækker som udgangspunkt. Du bør dog aldrig oplyse, hvordan man tilgår huset, hvor reservenøglen ligger eller lignende.

Vores bedste råd til at undgå indbrud, mens du er på ferie er:

 • Sørg for at dine låse, døre og vinduer er solide
 • Brug automatisk tænd/sluk-udstyr til lys og lignende
 • Efterlad lidt rod, så hjemmet ser beboet ud
 • Bed din nabo holde øje med dit hus
 • Få andre til at tømme din postkasse og bruge din skraldespand
 • Vær forsigtig med de oplysninger, du deler på sociale medier - og tjek dine privatindstillinger

Skal I bruge kvitteringen, hvis jeg får stjålet mine ting, eller noget går i stykker?

For at få erstatning skal du kunne dokumentere eller sandsynliggøre, at du har haft de beskadigede eller stjålne genstande. Det kan du bedst gøre ved at indsende kvitteringer sammen med din skadeanmeldelse – så det en god idé, at du gemmer købsnotater for alle nyere genstande i mindst 5 år.

Derfor skal du vælge Concordia Forsikring

Forsikring handler om, at du og din familie skal være sikret bedst muligt, hvis livet pludselig tager en drejning. Det vigtigste for os er at gøre din hverdag mere tryg, og vi er her for at hjælpe dig. Tag vores ord for det – men endnu bedre, tag vores kunders ord for det.

Stella L. Nielsen
Adm. direktør

Få et forsikringstilbud

Hos Concordia Forsikring er forsikringstilbud altid personlige – og skræddersyet til at matche dine behov. Udfyld formularen og bliv kontaktet af en rådgiver. Så finder vi sammen ud af, hvordan du bliver sikret bedst muligt.