Fritidshusforsikring

FRITIDSHUSFORSIKRING

Fritidshusforsikringen giver dig en kombineret dækning, der både omfatter selve fritidshuset, men også indbo i huset.

Med en fritidshusforsikring hos Concordia Forsikring slipper du for unødvendige bekymringer. Vi sørger for, at dit hus er godt forsikret.

  • Bygningsbrand
  • Bygningsbeskadigelse (inkl. glas og sanitet)
  • Huslejetab
  • Indbo
  • Retshjælp

Du kan udvide fritidshusforsikringen med

  • Svampe- og insektskadeforsikring
  • Skjulte rør, kabler og stikledningsforsikring

Læs mere

Bygningsbrand

Fritidshusforsikringen dækker skader på dit fritidshus, der er forårsaget af brand, eksplosion, lynnedslag, kortslutning samt andre el-skader.

Bygningsbeskadigelse (inkl. glas og sanitet) 

Fritidshusforsikringen dækker de skader, der pludselig måtte opstå på dit fritidshus som følge af f.eks. storm, voldsomt sky- eller tøbrud, tyveri og hærværk. Fritidshusforsikringen dækker også, hvis du får brud på håndvaske og vinduesruder.

Huslejetab

Fritidshusforsikringen dækker dine udgifter til at holde en tilsvarende ferie et andet sted, hvis dit fritidshus bliver ubeboeligt pga. en dækningsberettiget skade. Forsikringen dækker også dit huslejetab, hvis dit fritidshus er udlejet, og som følge af en dækningsberettiget skade bliver ubeboeligt.

Indbo

Fritidshusforsikringen dækker dit private indbo, som tilhører fritidshuset – f.eks. møbler, bøger, husholdningsartikler, tøj, haveredskaber, havemøbler, grill og cykler.

Det betyder, at fritidshusforsikringen dækker disse genstande ved tyveri, eller hvis du kommer ud for skader, der er forårsaget af brand, kortslutning, hærværk, indbrud, storm- og vandskader og voldsomt sky- eller tøbrud. Forsikringen dækker også, hvis du oplever skader på frostvarer ved strømsvigt.

Retshjælp

Fritidshusforsikringen omfatter også en retshjælpsforsikring. Forsikringen dækker sagsomkostninger i forbindelse med private retssager – både sager som rejses imod dig, og sager som anlægges af dig imod andre. Hos os dækker retshjælpsforsikringen udgifter helt op til 225.000 kr.

Svampe- og insektskade

Dækker skader på dit fritidshus, som skyldes angreb af trænedbrydende svamp samt træ- og murødelæggende insekter.

Skjulte rør, kabler og stikledningsforsikring

Forsikringen giver dig fuld dækning for skader på skjulte rør og stikledninger m.m. Du får dækket udgifterne til at spore utætheden, udgifterne til at skifte det beskadigede rør samt den eventuelle skade, som utætheden i øvrigt kan have forårsaget. Erstatning ydes uden fradrag som følge af rørenes alder. Herudover har du også mulighed for at få dækket kosmetisk skade, f.eks. udskiftning af ubeskadigede fliser, klinker, gulvplanker, paneler m.v.

Forsikringspræmie

Prisen på fritidshusforsikringen afhænger af grundarealet og antallet af etager på dit fritidshus samt den dækning, du ønsker. Du kan få rabat på prisen, hvis dit fritidshus er opvarmet med el, eller hvis du installerer vand- eller tyverialarm.

Er du Totalkunde hos os, opnår du 10 % rabat på din fritidshusforsikring. Rabatten ydes fortsat, selv om du får skader.