Skybrud - hvad kan du gøre, og hvordan dækker forsikringen?

Se her, hvordan forsikringen dækker ved voldsomt regnvejr

Hvad kan du gøre for at forebygge skader ved skybrud?

Du bør et par gange om året tjekke dit tag for revnede tagplader eller ujævnheder. Husk også at undersøge, om der er tæt omkring skorsten, antenne og ovenlysvinduer - og om fugerne ved vinduer og døre er tætte.

Det er også vigtigt, at vandet kan løbe væk fra huset. 

Varsles der skybrud, skal tagrender renses for blade m.m., så vandet kan løbe frit. Tagbrøndene bør også undersøges og renses, hvis de er fyldt med blade og skidt. 

Kælderens udvendige ventilationsrister kan lukkes til med en sandsæk. Det er også en god idé at lægge en sandsæk over gulvafløbet og huske at flytte ting og sager væk fra kældergulvet.

Her får du 8 konkrete råd til at forebygge du skybrudsskader.


Dækker forsikringen ved skybrud?

Et voldsomt skybrud er betegnelsen for en ekstrem kraftig kortvarig regnbyge eller meget kraftig regn i en længere periode.

Skybrud bliver vurderet i hvert enkelt tilfælde, men erfaringerne viser, at for at der er tale om et voldsomt skybrud med mulighed for forsikringsdækning, skal der typisk falde omkring 1 mm regn i minuttet eller falde 40-50 mm regn på et døgn.

Indboforsikringen og parcelhusforsikringen dækker, når der har været et voldsomt skybrud, og oversvømmelsen ikke skyldes tilstoppede kloakker.

Voldsomme skybrud kan ramme meget lokalt i et meget afgrænset område. Hvis man har haft oversvømmelse efter det kraftige regnvejr, skal man henvende sig til sit forsikringsselskab for at anmelde skaderne.

 Forsikringsselskabet vil herefter ud fra en konkret vurdering afgøre, om der har været skybrud i det område, hvor man bor.

Begræns skaderne med det samme

Man skal ikke vente på, at der kommer en taksator fra forsikringsselskabet, før man begynder at begrænse skaderne. Det er en god idé hurtigst muligt at få tømt vand ud af kælderen og få sat affugtning i gang. Og har forsikringsselskabet accepteret at dække skaderne, får man også betaling for rimelige og nødvendige udgifter til redningsforanstaltninger.

Er det nødvendigt med akutte reparationer, bør man altid fotografere det ødelagte. Billederne skal bruges som dokumentation, når skaderne skal vurderes. Man skal derfor heller ikke smide noget væk, før en skade er godkendt af forsikringsselskabets taksator.

På Forsikringsvejret.dk kan du få information om både skybrud og storm baseret på data fra DMI.