8 gode råd: Sådan forebygger du skybrudsskader

Når et skybrud rammer, kan der ske store ødelæggelser på både din bolig og dit indbo. Heldigvis kan du selv gøre meget for at begrænse eller helt forhindre skader. Her får du en række gode råd til, hvordan du forebygger vandskader forårsaget af skybrud.

1. Luk vinduer og døre

Når der er varslet skybrud, skal du sørge for at lukke alle døre og vinduer. Skader efter regn, der kommer ind gennem åbne døre og vinduer, er ikke dækket af forsikringen.

Vær særligt opmærksom på dine tag- og ovenlysvinduer samt vinduer og døre i kælderen. 

Hvis du tidligere har fået vand ind gennem lukkede vinduer og døre i kælderen, kan du med fordel dække de udsatte steder med plader af krydsfiner. Skru dem fast på ydersiden af åbningerne og sørg for, at de også dækker fugerne.

2. Luk ventilationshuller i ydervæggene

Det er en god idé at lukke ventilationshuller i husets facade – særligt dem, der sidder lavt og er placeret tæt på terræn. Du kan eksempelvis skrue krydsfinerplader over hullerne, men husk at åbne for dem igen, når skybruddet er ovre.

3. Tjek afløb og tagrender

De store vandmasser kræver velfungerende afløb – ellers kan vandet ikke komme væk fra din bygning, og det kan give skader. Tjek afløbsriste, tagrender og nedløbsrør og sørg for, at de er fri for blade og andet, der kan forhindre vandet i at løbe frit.

4. Fjern dine ting fra kældergulvet

Hvis du har ting stående på kældergulvet, bør du fjerne dem. De ting, der er mindst modstandsdygtige over for vand, kan du tage med op i stueniveau, mens resten af tingene placeres på reoler og hylder et godt stykke over gulvhøjde.

Beskidt kloakvand kan trænge ind i kælderen ved skybrud. Derfor anbefales det, at du anvender stålreoler til opbevaring i din kælder. Stålreoler kan nemt vaskes ned og desinficeres, hvis uheldet er ude.

5. Tjek terrænet ved dit hus

Falder terrænet omkring dit hus ind mod selve boligen, kan du grave mindre kanaler. Kanalerne behøver ikke være brede. Det vigtigste er, at de har fald væk fra huset og derved kan lede vandet væk fra soklen og længere ud i terrænet.

6. Hav sandsække klar

Du kan forhindre meget vand i at trænge ind ved at lægge sandsække på utætte steder. Sandsækkene kan bl.a. bruges til at blokere lavt placerede døre og vinduer og stoppe vandet fra at trænge ind.

7. Begræns opstigende kloakvand

Har du ikke fået monteret højvandslukke, kan du begrænse opstigende kloakvand ved at dække gulvafløbet. Brug f.eks. håndklæder, en plastikomsluttet sandsæk, tunge fliser eller andet, der forhindrer vandet fra skybruddet i at stige op i huset.

8. Overvej at anskaffe dig en automatisk pumpe

Det kan være en god idé at investere i en kraftig pumpe, som kan fjerne indtrængende vand – især hvis du før har haft vand i din kælder.

Du skal dog kun benytte pumpen, hvis det er regnvand, der trænger ind i dit hus. Er det kloakvand, kan du ikke bare pumpe vandet ud i haven, da det er fyldt med bakterier. I så fald bør du få hjælp fra en professionel til at håndtere problemet.

Er uheldet ude, så sørg for at begrænse skaderne

Hvis du får en skade i forbindelse med et skybrud, skal du gøre, hvad du kan for at begrænse omfanget. Det vil sige, du så vidt muligt skal forhindre skaden i at blive større, end den allerede er. Det kan du bl.a. gøre på følgende måde:

  • Identificér årsagen til, at der trænger vand ind og løs problemet. Årsag og løsning er formentlig én eller flere af de punkter, vi har oplistet ovenfor.

  • Flyt de genstande, der står i vand. Sørg først og fremmest for at sikre det, der ikke kan erstattes, f.eks. billeder, vigtige dokumenter og ting med affektionsværdi. Ønsker du erstatning for ødelagte ting, er det vigtigt, at du gemmer dem.

  • Fjern det vand, der er trængt ind – brug f.eks. håndklæder, klude, spande, skovle og koste.

Kontakt os hurtigst muligt

Har du fået en skade forårsaget af skybrud, så kontakt os hurtigst muligt, og aftal eventuelt besøg af taksator.

Sker skaden uden for vores normale åbningstid, kan du kontakte vores akut skadeservice på 72 26 76 06. 

Er det nødvendigt med akutte reparationer, bør du altid fotografere det ødelagte. Billederne skal bruges som dokumentation, når skaderne skal vurderes. Du skal derfor heller ikke smide noget væk, før en skade er godkendt af forsikringsselskabets taksator.