Totalkunde

TOTALKUNDE

Som Totalkunde hos Concordia Forsikring får du rabat på dine forsikringer og ret til fordelagtige forsikringsvilkår.

Betingelser for at blive Totalkunde:

 1. Du har haft minimum én forsikring i mindst 2 år - enten i Concordia Forsikring eller i et andet forsikringsselskab - og har ikke haft skader i perioden
   
 2. Du samler dine skadesforsikringer hos os.

Vi kan tilbyde tre forskellige Totalkunde-ordninger

 • PRIVATTOTAL - hvis du bor i lejlighed
 • BOLIGTOTAL - hvis du har hus og/eller fritidshus
 • LANDBOLIGTOTAL - hvis du har landbolig

Læs mere

PrivatTotal kunde 

Bor du i lejlighed, kan du blive PrivatTotal kunde.

Du skal som minumum tegne følgende forsikringer: 

 • Bilforsikring 
 • Indboforsikring 
 • Ulykkesforsikring

Som PrivatTotal kunde opnår du 10 % rabat på alle tre forsikringer - også på SOS Dansk Autohjælp abonnement, motorcykel- og campingvogns-/trailerforsikring.

Rabatten ydes fortsat, selv om du får skader.

Udover rabatten opnår du på din bilforsikring (ikke Bil Total), indboforsikring eller ulykkesforsikring ret til 1 skade uden betaling af selvrisiko, hvis du ikke har skader inden for 2 år.  

BoligTotal kunde 

Har du hus og/eller fritidshus kan du blive BoligTotal kunde.

Du skal som minumum tegne 3 af følgende forsikringer: 

 • Parcelhusforsikring eller fritidshusforsikring
 • Indboforsikring 
 • Bilforsikring eller ulykkesforsikring

Som BoligTotal kunde opnår du 10 % rabat på alle fem forsikringer - også på SOS Dansk Autohjælp abonnement, motorcykel- og campingvogns-/trailerforsikring.

Rabatten ydes fortsat, selv om du får skader.

Udover rabatten opnår du på din parcelhusforsikring, fritidshusforsikring, indboforsikring, bilforsikring (ikke Bil Total) eller ulykkesforsikring ret til 1 skade uden betaling af selvrisiko, hvis du ikke har skader inden for 2 år.  

LandboligTotal kunde 

Har du landbolig kan du blive LandboligTotal kunde.

Du skal som minimum tegne 3 af følgende forsikringer:

• Landboligforsikring
• Indboforsikring
• Ulykkesforsikring og/eller bilforsikring

Som LandboligTotal kunde opnår du 10 % rabat på ovennævnte forsikringer, dog gælder for landboligforsikringen, at rabatten ydes på den præmie, der vedrører boligen.

Har du parcelhus-, fritidshus-, motorcykel- eller påhængsvognsforsikring ydes rabatten også på disse forsikringer. 

Rabatten ydes fortsat, selv om du får skader.

Udover rabatten, opnår du på dine forsikringer, omfattet af Concordia LandboligTotal, ret til 1 skade uden betaling af selvrisiko, hvis du ikke har skader inden for 2 år. Gælder dog ikke Bil Total. For landboligforsikringen gælder dog, at det alene vedrører skade på boligen.

Udover rabatten opnår du på din parcelhusforsikring, fritidshusforsikring, indboforsikring, bilforsikring (ikke Bil Total) eller ulykkesforsikring ret til 1 skade uden betaling af selvrisiko, hvis du ikke har skader inden for 2 år.