Bådforsikring

Har du en sejlbåd, en motorbåd, en jolle eller en anden type lystfartøj? Med en bådforsikring er din båd dækket – både når den sejler, ligger i havn eller skal op på land – så du kan føle dig tryg. 

Hvad dækker en bådforsikring?

En bådforsikring dækker som udgangspunkt dit erstatningsansvar, hvis du med din båd gør skade på andre personer eller deres ting.

Du har også mulighed for at udvide forsikringen og dermed sikre dig mod skader på din egen båd og dens udstyr. Du vælger altså selv, hvor omfattende bådforsikringen skal være.

En bådforsikring hos Concordia Forsikring dækker din båd hele året. Sejlads er dækket i perioden fra 1. april til 15. november, mens båden er dækket på land året rundt. Du har mulighed for at udvide forsikringen, hvis du også sejler i vinterhalvåret – altså uden for den normale sejlperiode.

Se produktarket for vores bådforsikring

Grunddækning

Ansvarsforsikring

Bådforsikringen omfatter en ansvarsforsikring, som dækker de skader, du måtte pådrage andre personer eller andres ting ved brug af båden. Det gælder både under sejlads, men også ved eks. optagning eller søsætning.

Dækker:

 • Dit erstatningsansvar, hvis du med din båd gør skade på andre personer eller deres ting – f.eks. hvis du sejler ind i nogen

Dækker bl.a. ikke:

 • Skader på din egen båd og føreren af båden
 • Skader på forsikringstagerens ting i båden
 • Skader på personer, der trækkes efter båden på vandski, baderinge eller lignende 

Kaskoforsikring

Kaskoforsikringen dækker de fleste typer skader på din båd, som kan opstå ved kæntring, grundstødning, kollision, brand og tyveri. Forsikringen dækker også, hvis der sker skade på personlige ejendele, mast, sejl, navigationsudstyr og lignede.

Dækker bl.a.:

 • Tyveri af båden samt hærværk derpå
 • Skader, som du eller en anden påfører båden – f.eks. under sejlads eller optagning
 • Brand, lynnedslag eller kortslutning
 • Skader på påhængsmotor – også tyveri, hvis motoren er fastgjort med forsvarlig lås
 • Skader på mast, bom, sejl og kaleche
 • Retshjælp 

Dækker bl.a. ikke:

 • Skader som følge af slid, alder, råd, rust, tæring eller svamp
 • Skader som opstår under konkurrencesejlads
 • Rejseudgifter i forbindelse med en skade
 • Fabrikations- og konstruktionsfejl
 • Skader som følge af is, sne eller frost

 

Retshjælp

Kaskoforsikringen inkluderer også retshjælp, der i visse tilfælde dækker advokatbistand og sagsomkostninger, hvis du som privatperson havner i en retssag –  både sager som rejses mod dig, og sager du anlægger mod andre.

Dækker:

 • Private retstvister, der vedrører din båd eller personskade opstået ved sejlads med båden
 • Sagsomkostninger op til 225.000 kr., herunder pålagte omkostninger som følge af retssagen samt rets- og berammelsesafgift

Dækker bl.a. ikke:

 • Tvister, der har forbindelse til dit erhverv

Tilvalgsdækninger

Helårssejlads

Ønsker du at sejle hele året rundt – også i vinterhalvåret – kan du udvide din bådforsikring, så den dækker uden for den normale sejladsperiode fra 1. april til 15. november.

Kom på rette kurs med en god bådforsikring

En bådforsikring hos Concordia Forsikring kan tegnes, uanset om du har en lille eller en stor båd – og uanset hvor ofte du sejler. Forsikringen tager udgangspunkt i dine behov og sikrer dig tryghed ombord på båden. 

Du kan vælge at nøjes med en ansvarsforsikring, hvis du ikke synes, det er nødvendigt at få dækket din egen båd. Selvom du er en garvet sejler, kan der dog ske uheld – og med en kaskoforsikring undgår du at skulle betale hele regningen selv, hvis din båd pludselig får en skade. Vælger du både ansvars- og kaskoforsikring, er din båd derfor dækket fuldt ud.

Som Totalkunde i Concordia Forsikring får du 10 % rabat på din bådforsikring.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad koster en bådforsikring?

Prisen på en bådforsikring afhænger af en række forskellige faktorer såsom:

 • Bådtypen
 • Bådens handelsværdi
 • Din sejladsperiode (sæson)

Vælger du en forhøjet selvrisiko, kan du få en billigere bådforsikring.

Bestil et uforpligtende tilbud og få en pris på forsikring til din båd.

Er en bådforsikring lovpligtig?

En ansvarsforsikring er ikke lovpligtig for alle bådtyper. Men hvis du har et fartøj, hvortil der kræves førercertifikat – et såkaldt speedbådscertifikat – skal du ifølge dansk lovgivning have en ansvarsforsikring. Det gælder f.eks., hvis du ejer en speedbåd med skroglængde på under 15 meter, en vandscooter eller et lignende hurtigt fartøj.

Vær desuden opmærksom på, at mange havne stiller krav om, at du har en ansvarsforsikring, hvis du vil sejle og lægge til i havnen – også selv om forsikringen ikke nødvendigvis er lovpligtig for bådtypen.

Hvad er afgiften på en bådforsikring?

Hvis du tegner en kaskoforsikring til din båd, skal du betale statsafgift. Afgiften udgør 1,0 % af forsikringssummen, og den bliver automatisk lagt til din forsikringspræmie, når du betaler den.

Hvornår dækker bådforsikringen?

Vores bådforsikring dækker din båd året rundt.

Forsikringen dækker som udgangspunkt sejlads i perioden fra 1. april til og med 15. november – og resten af året er båden dækket på land.

Sejler du også i vinterhalvåret, altså uden for den normale sejlperiode, kan forsikringen udvides.

Hvor dækker bådforsikringen?

Forsikringen dækker i danske, svenske, norske, finske, tyske og polske farvande – begrænset af linjerne 61 grader nordlig bredde, 30 grader østlig længde, 52 grader nordlig bredde, 5 grader østlig længde.

Derfor skal du vælge Concordia Forsikring

Forsikring handler om, at du og din familie skal være sikret bedst muligt, hvis livet pludselig tager en drejning. Det vigtigste for os er at gøre din hverdag mere tryg, og vi er her for at hjælpe dig. Tag vores ord for det – men endnu bedre, tag vores kunders ord for det.

Stella L. Nielsen
Adm. direktør

Få et forsikringstilbud

Hos Concordia Forsikring er forsikringstilbud altid personlige – og skræddersyet til at matche dine behov. Udfyld formularen og bliv kontaktet af en rådgiver. Så finder vi sammen ud af, hvordan du bliver sikret bedst muligt.