Årsrejseforsikring

ÅRSREJSEFORFORSIKRING

Forsikringen gælder for ferierejser i hele verden i op til 60 dage - også i Danmark. Forsikringen købes som et tillæg til din indboforsikring.

Er du i tvivl om dit behov for rejsedækning er opfyldt, så ring til os på tlf. 63 14 44 44 og få råd og vejledning.

 • Årsrejseforsikringen dækker dig økonomisk, hvis din ferie afbrydes pga. sygdom eller tilskadekomst, eller hvis du kommer til skade eller bliver syg under ferien og skal have behandling og transporteres hjem. Der er ingen selvrisiko på årsrejseforsikringen.
 • Dele-børn er også dækket, selv om de ikke rejser med et medlem af husstanden.

Din årsrejseforsikring kan udvides med:

 • Skiferie - erstatningsrejse
 • Afbestillingsforsikring, så du får dækket rejsens udgifter, hvis du bliver forhindret i at rejse.

 

Rejseforsikring: Information om dækning i forbindelse med graviditet og fødsel

Rejseforsikringen dækker primært skadetilfælde som følge af akut sygdom eller tilskadekomst opstået på rejsen. Derudover er rejseforsikringen udvidet til at dække behandling i forbindelse med graviditet og fødsel i indtil 4 uger før det forventede fødselstidspunkt.

Rejseforsikringen omfatter forskellige skadetilfælde, men der er også beskrevet nogle undtagelser i forsikringsbetingelserne.

Mange forsikringsselskaber har ikke været tilstrækkeligt opmærksomme på, at undtagelser vedrørende graviditet og fødsel ikke overholder ligebehandlingsreglerne i forbindelse med forsikring – det har vi heller ikke, og det beklager vi.

Vi har tilrettet forsikringsbetingelserne for rejseforsikringen og fjernet de undtagelser, vi har vurderet i strid med ligebehandlingsreglerne. Det betyder, at rejseforsikringen dækker, som havde undtagelsen aldrig været gældende.

Har en tidligere undtagelse i forsikringsbetingelserne for rejseforsikringen bevirket, at du eller en anden forsikret person på din police har undladt at anmelde et krav til os – eller er du af den opfattelse, at undtagelsen på anden måde har medvirket til, at en forsikret ikke har modtaget en erstatning som berettiget  – opfordrer vi til at kontakte os, så vi kan hjælpe med kravet.

Du er naturligvis velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til ovenstående.

Læs mere

Årsrejseforsikringen dækker f.eks.

 • Sygdom, tilskadekomst og dødsfald
 • Rejseafbrydelse
 • Tilkaldelse af pårørende
 • Erstatningsrejse
 • Forsinket fremmøde og ødelagte rejsedøgn
 • Hjemkaldelse
 • Bagageforsinkelse
 • Ferieboligsikring
 • Sikkerhedsstillelse
 • Ansvar for skade på lejet feriebolig
 • Evakuering
 • Krisehjælp
 • Tandbehandling, fysioterapi eller kiropraktik

Medicinsk forhåndsvurdering

Har du et helbredsmæssigt problem, f.eks. en kronisk sygdom, så læs her, om du har brug for en forhåndsvurdering - for at være sikker på, at du har forsikringsdækning under ferierejsen:

Medicinsk Forhåndsvurdering