Concordia Forsikring

Siden 2009 har Concordia Forsikring tegnet sin kontur i den danske forsikringsverden.

Concordia Forsikring har afdelingskontorer i Aars, Odense, Ærøskøbing, Virum og på Læsø.

Concordia Forsikring tilbyder alle typer forsikringer til private, primært på Fyn, mens forsikringer til mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder og landbrug tilbydes over hele landet.

Desuden er Concordia Forsikring - via Dyrekassen Danmark og Dansk Hesteforsikring - et særdeles kendt navn blandt dyrevenner. 

Concordia Forsikrings bestyrelse:

Erling Hedemand Sørensen - Formand for bestyrelsen samt medlem af revisionsudvalget
Jesper Bierregaard - Næstformand for bestyrelsen samt medlem af revisionsudvalget
Torben Søgaard Jensen 
Leo Holm Petersen
Kristian Bollerup Jensen - Formand for revisionsudvalget
Liselotte Abildgaard Nøhr
 
Direktion:
Stella L. Nielsen - Adm. direktør
 

Concordia Forsikring er en del af Himmerland Forsikring-koncernen

Himmerland Forsikring er moderselskab i Himmerland Forsikring-koncernen. Himmerland Forsikring er et særdeles velkonsolideret selskab med et godt og sundt økonomisk fundament.

Himmerland Forsikring består i dag af en række koncernforbundne selskaber:

  • Moderselskabet: Himmerland Forsikring gs.
  • Datterselskaberne: Concordia Forsikring as. (herunder Ærø Brand Forsikring, Læsø Brand Forsikring, Dyrekassen Danmark, Dansk Hesteforsikring og Dansk Glasforsikring), Himmerland Salg & Service as. samt Himmerland Ejendom & Bolig as.

Koncerndiagram