Lystbåden op af vandet

01. oktober 2021 09:10
Efter den 15. november dækker forsikringen kun din lystbåd, hvis den ligger i en godkendt havn og kun, hvis forsikringen er udvidet med en vinterdækning.

Har du ikke udvidet din forsikring med vinterdækning, så skal båden tages op af vandet for at være omfattet af forsikringen.

Er du i tvivl om forsikringsdækningen, eller kan du ikke få båden på land senest den 15. november, så ring til os og forhør dig om dækningen og om evt. muligheder for dækningsudvidelse. 

Hvis du vil sejle i vinterhalvåret eller have båden liggende i havnen, bør du sikre dig, at forsikringen også omfatter vinterdækning.

Selv om du udvider med vinterdækning vil skader som følge af is og frost ikke være dækket af kaskoforsikringen.

Opbevaring i havnen

Vælger du at lade din båd blive i havnen vinteren over, skal du sikre dig: At vi har godkendt den havn, båden ligger i.

  • At din forsikring er udvidet til også at dække vinterperioden

  • At du bruger de fortøjninger, der er forsvarlige efter årstiden

  • At du er opmærksom på, at lavvande kan flytte båden, og ved efterfølgende højvande kan båden blive beskadiget

  • At ventiler bliver frostsikret

Opbevaring på land

Vælger du at hive din båd på land, skal du sikre dig:

  • At bådstativet er velholdt

  • At beskytte båden med en presenning af kraftig kvalitet, der bindes fast ned omkring kølen

  • At toilet og ferskvandssystem tømmes

  • At bundproppen tages op, så smelte- og regnvand kan få afløb ud af båden.

Liste over godkendte havne