Sikkerhed på arbejdspladsen: Sådan undgår I ulykker

Arbejdsskader kan have betydelige konsekvenser – både for medarbejderen og for virksomheden. Se her, hvordan I forebygger ulykker på arbejdspladsen

Hvad er en arbejdsskade?

Arbejdsskader er den fælles betegnelse for arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Arbejdsmarkedets erhvervssikring beskriver de to begreber på følgende vis:

 • En arbejdsulykke er en fysisk eller psykisk skade, som opstår efter en hændelse eller en påvirkning, der er sket pludseligt eller inden for fem dage.
 • En erhvervssygdom er en sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene. Sygdommen kan komme af påvirkninger gennem kortere eller længere tid. 

Det vil sige, at en rygskade opstået ved fald eller snublen på arbejdspladsen eksempelvis er en arbejdsulykke, mens en rygskade, der er opstået ved lang tids arbejde i en forkert arbejdsstilling, kategoriseres som en erhvervssygdom.

Uanset hvad årsagen er, så kan dét at blive ramt af en arbejdsskade få store konsekvenser for en medarbejders liv, både arbejdsmæssigt og personligt. Det er dog ikke alene medarbejderen, der mærker følgerne. Også virksomheden rammes, hvis en medarbejder – helt eller i en periode – er tvunget væk fra arbejdspladsen.

Typiske arbejdsulykker i forskellige brancher

Ulykker i bygge- og anlægsbranchen

Bygge og anlæg er en af de farligste og mest belastede brancher i Danmark – og ifølge Arbejdstilsynet er risikoen for alvorlige ulykker mere end dobbelt så høj som i mange andre brancher.

De mest almindelige ulykker i bygge- og anlægsbranchen er:

 • Fald fra højden, f.eks. fra stiger og stilladser eller ved arbejde på transportmidler
 • Ulykker ved brug af skærende maskiner og håndværktøj
 • Snubleulykker pga. rod, væske på gulvet, huller i jorden og lignende
 • Ulykker med byggelementer, eksempelvis betonelementer og bjælker, der vælter eller falder ned
 • Ulykker med kørende maskiner, f.eks. når der bakkes

Ulykker i landbruget

Landbruget er en af de brancher, hvor der sker flest alvorlige arbejdsulykker. Ulykkerne fører typisk til brækkede arme og ben, hjernerystelser og knuste hænder.

De mest almindelige ulykker i landbruget er:

 • Ulykker med kvæg og svin, f.eks. ved håndtering og flytning, hvor personer bliver klemt eller løbes ned
 • Ulykker ved brug af kørende eller håndbetjente maskiner
 • Snubleulykker pga. rod, glat underlag, løbende dyr og lignende
 • Fald fra højden, f.eks. fra stiger, gennem tag/loft eller fra vognlad

Ulykker i butikker

De mest almindelige ulykker i butiksbranchen er:

 • Snubleulykker, eksempelvis som følge af rod og uorden
 • Skæreulykker, f.eks. ved åbning af emballage eller forarbejdning af fødevarer

Ulykker i daginstitutioner

De mest almindelige ulykker i branchen for daginstitutioner er snubleulykker. Det skyldes eksempelvis, at medarbejderne falder over legeredskaber, glider i papir eller snubler pga. huller, fugtigt græs eller vådt gulv.

4 gode råd til at forebygge arbejdsulykker

Rigtig mange arbejdsulykker kan forebygges med de rette tiltag. Fire gode råd til at forhindre ulykker på arbejdspladsen er:

 1. Ryd op og hold orden: Det er måske lettere sagt end gjort. De fleste kan finde ud at smide affald væk eller stille ting på plads – men mange snubleulykker sker, fordi folk har travlt. Derfor er der også brug for en systematiseret og standardiseret arbejdsgang, hvis ryddeligheden skal opretholdes på længere sigt. Se Arbejdstilsynets vejledning om orden og ryddelighed her.

 2. Skab en god sikkerhedskultur: En stor andel af ulykker på arbejdspladser skyldes uhensigtsmæssig adfærd. Derfor er det en god idé at få skabt stærke fælles vaner og værdier – og derved en kultur, hvor sikkerheden vægtes og respekteres. Her kan det f.eks. være relevant med fælles temadage med fokus på sikker adfærd eller uddannelse om sikkerhed på arbejdspladsen. Når I ansætter nye medarbejdere, så sørg desuden for at lære dem grundigt op, så de også tager vanerne og værdierne til sig.

 3. Hav det nødvendige førstehjælpsudstyr til rådighed: Hvis uheldet er ude, gælder det om at begrænse skaden mest muligt. Derfor er det vigtigt, at medarbejderen hurtigt får den rigtige hjælp. Vurdér, hvilket førstehjælpsudstyr der er behov for ved det arbejde, jeres virksomhed udfører. Det kan eksempelvis være øjenskyl, nødbruser, ildslukningsudstyr og forbindingskasse.

 4. Registrer/undersøg arbejdsulykker og nær-ved-ulykker: Find ud af, hvilke fysiske forhold førte til ulykken – og undersøg, om I evt. kunne have planlagt arbejdet på en anden måde. På den måde kan I lære af situationen og forhindre, at de samme ulykker gentages. Vær også opmærksom på nær-ved-ulykker og kig på, hvilke tiltag der er nødvendige for at undgå, at de udvikler sig til egentlige arbejdsulykker.