Har du styr på bebyggelsesprocenten?

Når du vil bygge nyt eller bygge til, skal du altid være opmærksom på bebyggelsesprocenten. Bliv klogere på generelle satser og beregning her.

Hvad er en bebyggelsesprocent?

Bebyggelsesprocenten angiver kort sagt, hvor mange kvadratmeter af din grund, du må anvende til bebyggelse – dvs. hvor stor en procentdel af grundens samlede areal, du må bygge på.

Når du skal bygge nyt eller bygge til, er det dit ansvar, at bebyggelsesprocenten på grunden ikke overskrides. Sker det, kan kommunen kræve, at du fjerner det byggeri, der overskrider det tilladte areal.

De generelle procentsatser, der er fastsat i Bygningsreglementet, er som følgende:

  • Bebyggelsesprocenten for rækkehuse og dobbelthuse er 40 %
  • Bebyggelsesprocenten for fritliggende enfamiliehuse og tofamiliehuse er på 30 %
  • Bebyggelsesprocenten for sommerhuse er på 15 %
  • Bebyggelsesprocenten lejligheder (etagebebyggelse) er på 60 %

Hvordan beregner du bebyggelsesprocenten for din grund?

Bebyggelsesprocenten udregnes ved at sammenholde det samlede boligareal med grundens størrelse. Alt, hvad der er bygget på grunden, tæller med – det samme gør hele grundarealet.

Vær opmærksom på, at de første 50 m2 af carport, terrasse, udhus og lignende kan trækkes fra, hvis du har et enfamiliehus. Hvis der er tale om et rækkehus, er det i stedet de første 20 m2, der kan fratrækkes.

Eksempel på beregning af bebyggelsesprocent:

Du ejer et parcelhus med et etageareal på 170 m2. På grunden er der desuden en carport på 35 m2 og en overdækket terrasse på 25 m2. Det samlede areal for grunden er 1.000 m2. 

Beregning:

170 + ((35 + 25) – 50) = 180 m2

(180 x 100) / 1.000 = 18 %

I ovenstående eksempel svarer byggeriet på grunden til en bebyggelsesprocent på 18 og holder sig dermed under den generelle procentsats på 30, som gælder for fritliggende enfamiliehuse og tofamiliehuse.