Parcelhusforsikring

Parcelhusforsikring

Parcelhusforsikringen giver dig en fuldt dækkende forsikring i forbindelse med skader på dit hus.

Vi forsikrer dit hus til nyværdi. Det betyder, at erstatningen opgøres uden fradrag på grund af husets stand og alder. For udvalgte bygningsdele, såsom hårde hvidevarer, sker der fradrag for alder.

  • Bygningsbrand
  • Bygningsbeskadigelse (inkl. glas og sanitet)
  • Retshjælp
  • Byggematerialer

Du kan udvide parcelhusforsikringen med:

  • Svampe-, råd- og insektskadeforsikring 
  • Skjulte rør, kabler og stikledningsforsikring
  • Udvidet vandskadeforsikring
  • Skadedyrsforsikring

Læs mere

Bygningsbrand

Parcelhusforsikringen dækker skader på dit hus, der er forårsaget af brand, eksplosion, lynnedslag, kortslutning samt andre el-skader.

Bygningsbeskadigelse (inkl. glas og sanitet)

Parcelhusforsikringen dækker de skader, der måtte opstå på dit hus som følge af f.eks. storm, voldsomt sky- eller tøbrud, tyveri og hærværk. Parcelhusforsikringen dækker også, hvis du får brud på håndvaske, badekar, vinduesruder og glaskeramiske kogeplader, samt hvis glasset i dit drivhus går i stykker.

Retshjælp

Parcelhusforsikringen omfatter også en retshjælpsforsikring. Forsikringen dækker sagsomkostninger i forbindelse med private retssager – både sager som rejses imod dig, og sager som anlægges af dig imod andre. Hos os dækker retshjælpsforsikringen udgifter helt op til 225.000 kr.

Dækning for byggematerialer

Parcelhusforsikringen dækker byggematerialer, der befinder sig på forsikringsstedet, og som skal monteres i eller ved eksisterende bygninger.

Svampe-, råd- og insektskadeforsikring

Dækker skader på dit hus, som skyldes angreb af trænedbrydende svamp og råd samt træ- og murødelæggende insekter.

Skjulte rør, kabler og stikledningsforsikring

Forsikringen giver dig fuld dækning for skader på skjulte rør og stikledninger m.m. Du får dækket udgifterne til at spore utætheden, udgifterne til at skifte det beskadigede rør samt den eventuelle skade, som utætheden i øvrigt kan have forårsaget. Erstatning ydes uden fradrag som følge af rørenes alder. Herudover har du også mulighed for at få dækket kosmetisk skade, f.eks. udskiftning af ubeskadigede fliser, klinker, gulvplanker, paneler m.v.

Udvidet vandskadeforsikring

Dækker skader, der skyldes udsivning fra synlige rørinstallationer, nedbør, der er trængt ind i huset, opstigning af grund- og kloakvand samt tab af vand og olie ved skader på rør/stikledninger.

Skadedyrsforsikring

Sikrer at du kan få repareret eller udskiftet beskadigede bygningsdele, som skyldes skadedyr.

Forsikringspræmie

Prisen på parcelhusforsikringen afhænger af grundarealet og antallet af etager på dit hus samt den dækning, du ønsker. Garager, carporte, udhuse og lignende med et samlet areal på indtil 75 m2 er gratis medforsikret på parcelhusforsikringen.

Du kan få rabat på prisen, hvis dit hus er opvarmet med el, eller hvis du installerer vandalarm.

Er du Totalkunde hos os, opnår du 10 % rabat på din parcelhusforsikring. Rabatten ydes fortsat, selv om du får skader.