Pressemeddelelse

Kopi af Himmerland Forsikring fik endnu et godt år i 2017

26. april 2018 08:00
Koncernens årsresultat blev forbedret i forhold til året før.

Himmerland Forsikring fik i 2017 samlet set et resultat, som adm. direktør Ole Færch betegner som meget tilfredsstillende. Resultat før skat blev et overskud på 64,7 mio. kr. mod 56,2 mio. kr. i 2016, og resultatet efter skat blev 56,0 mio. kr. mod 50,4 mio. kr. Selskabets egenkapital udgør herefter 808,5 mio. kr. Af årets nettoresultat kan 23,2 mio. kr. henføres til det forsikringstekniske resultat mod 7,1 mio. kr. året før, mens 41,5 mio. kr. hidrører fra investeringsvirksomheden i 2017 mod 46,1 mio. kr. i 2016.

Udviklingen i præmieindtægterne har medført en fremgang på 2,6 % i bruttopræmieindtægterne, som er steget fra 202,5 mio. kr. til 207,6 mio. kr., hvilket er i niveau med forventningerne. På koncernbasis er bruttopræmieindtægterne ligeledes steget fra 388,8 mio. kr. til 394,1 mio. kr.

”Det er meget tilfredsstillende at notere en positiv udvikling i både antallet af medlemmer og samlet forretningsomfang. Den omstillingsproces, som blev iværksat for nogle år siden, vurderes at kunne medvirke til en fortsat gunstig udvikling til glæde for både eksisterende som kommende nye medlemmer”, siger adm. direktør Ole Færch.

Som en naturlig del af det at være et gensidigt forsikringsselskab  går Himmerland Forsikring nemlig ind for, at alle kunder så hurtigt som muligt skal kunne tilbydes nye produkter eller lavere forsikringspræmier, hvis de nye produkter eller anden prissætning gør dette aktuelt, og hvis kunderne ønsker det.

”Vi har gennem de senere år foretaget store investeringer i videreudvikling af IT-systemerne med henblik på at kunne øge digitaliseringen. Senest er kundeportalerne ”Mit Himmerland” og ”Mit Concordia” blevet taget i brug, hvor kunderne har adgang til et overblik over aktuelle forsikringer og tilhørende forsikringsbetingelser m.v., ligesom der er mulighed for at foretage skadesanmeldelser direkte”, tilføjer Ole Færch.

Investeringsvirksomheden omfatter likviditetsplacering, fondspleje og resultater af datterselskabsdrift. Resultatet udgør 41,5 mio. kr., mod 46,1 mio. kr. året før. Den samlede kurs- og værdiregulering andrager 11,7 mio. kr. mod 11,5 mio. kr. året før. Resultat af datterselskabsdrift udviser et overskud på 23,9 mio. kr. mod 17,4 mio. kr. i 2016, hvilket anses for tilfredsstillende.

”Meget tyder på, at vi skal gennem en længerevarende periode med stærkt faldende investeringsafkast. Netop i det lys er det ekstra vigtigt, at den omstilling, som Himmerland-koncernen har været igennem de seneste år, er begyndt at vise gode resultater som følge af den bevidste strategi, vi har fulgt på det kunderettede område, så det positive, forsikringstekniske resultat kan forblive intakt i de kommende perioder. Derfor fastholder vi bevidst den personlige betjening, der netop kendetegner Himmerland Forsikring i forhold til mange andre selskaber”, påpeger Ole Færch.

Ole Færch forklarer, at stabile resultater af forsikringsdriften derfor har høj bevågenhed i koncernen. Datterselskabet Concordia Forsikring as. kom tilfredsstillende gennem 2017 med et forsikringsteknisk overskud på 25,8 mio. kr. og et resultat efter skat på 26,1 mio. kr. Der er optjent bruttopræmier for 250,7 mio. kr., mens præmier for egen regning udgør 168,1 mio. kr. Concordia Forsikrings egenkapital andrager 258,9 mio. kr.

Stor forventning til fremtiden

Himmerland Forsikring er som moderselskab i en forsikringskoncern i stand til at opfylde den nuværende lovgivnings krav om solvensdækning 3,6 gange, hvilket betyder, at selskabet fortsat er meget velkonsolideret med deraf stor beskyttelse af sine medlemmer og en positiv indflydelse på koncernens fremtidige udvikling, ligeledes til gavn for selskabets medlemmer.

Den fortsatte forsikringsmæssige vækst i koncernens selskaber forventes at ske på det kontrollerede grundlag, som det hidtil har gjort, og som i 2017 medvirkede til et forsikringsteknisk overskud i koncernen på 49,4 mio. kr. mod 19,5 mio. kr. året før. Koncernen vil gennem nye initiativer søge at udbygge forretningsomfanget yderligere i 2018.

”Vi lægger stor vægt på at være tæt på udviklingen af IT-løsninger, der kan imødekomme nye teknologiske muligheder, men IT-udviklingen er også med tanke for videreudvikling af systemer og løsninger, der kan indgå i samarbejdsgrundlag med andre ligesindede forsikringsselskaber, der alle kan opnå økonomiske fordele heraf”, slutter Ole Færch.