Pressemeddelelse

Concordia Forsikring kom flot i mål med 2012-resultat

02. marts 2013 15:40

Siden 1. januar 2009 har et nyt navn tegnet sin kontur i den danske forsikringsverden.

Concordia Forsikring as. har netop afsluttet sit årsregnskab for 2012, som betegnes meget tilfredsstillende.

Årets resultat udviser et overskud efter skat på 22,3 mio. kr., og egenkapitalen pr. 31. december 2012 udgør 134,9 mio. kr.

Der er optjent bruttopræmier for 230,5 mio. kr. mod 230,3 mio. kr. i 2011. Præmier for egen regning udgør 155,1 mio. kr. mod 151,0 mio. kr. året før. Selskabet tegner forsikringer til private, landbrug, mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder samt specialforsikringer til hunde, katte og heste. Selskabet er fortsat 100 % -ejet af Himmerland Forsikring gs. med hjemsted i Nordjylland.

"Vi hører til blandt de mindre virksomheder i den danske forsikringsverden, men viser med dette resultat, at det godt kan lade sig gøre at udvikle forsikringsvirksomheden på en fornuftig måde, selvom vindene blæser kraftigt i den finansielle verden. En medvirkende årsag hertil er måden vi omsætter vort varemærke for forståelse, enighed og samhørighed mellem forsikringstageren og forsikringsselskabet på, som mange forsikringstagere lægger mærke til og er glade for", siger adm. direktør Ole Færch fra Concordia Forsikring.

Med afsæt midt i finanskrisen har Concordia Forsikring vist, at sammenlægninger ikke nødvendigvis gøres af nød. Således har selskabet i det netop afsluttede regnskabsår 2012 haft et forsikringsteknisk overskud på 24,2 mio. kr. og et afkast af den finansielle virksomhed på 5,9 mio. kr. Indregnet heri er en urealiseret kursgevinst på fondsbeholdningen på 3,4 mio. kr., hvorefter det samlede resultat før skat er på 30,1 mio. kr. Den samlede balance er på 337 mio. kr.

"Denne resultatudvikling skyldes i væsentlig grad færre, større brandskader end tidligere år, ligesom 2012 ikke har været præget af voldsomme vejrligsskader, som til sammenligning i 2011 medførte samlede skader for egen regning på 16,3 mio. kr.", tilføjer Ole Færch.

Concordia Forsikring har netop indgået fusionsaftale med Læsø Gensidige Brandforsikringsforening, hvorefter selskabet senere på året også vil være klar til at betjene forsikringstagere på Læsø med et fuldt produktsortiment til konkurrencedygtige priser.

"Vi ser med baggrund i en intensiv udvikling af vores IT-system, en decentral organisation og et godt lokalt markedskendskab fortrøstningsfuldt på opgaven med at videreudvikle og udbygge koncernen, så Concordia Forsikring og Himmerland Forsikring også om mange år vil være at finde i feltet blandt danske forsikringsvirksomheder og medvirke til at fastholde gode, lokale arbejdspladser.", slutter Ole Færch.

Himmerland Forsikring-koncernen med hjemsted i Aars har en samlet årlig præmieindtægt på ca. 365 mio. kr., en egenkapital over 500 mio. kr. og beskæftiger ca. 100 medarbejdere, der fra kontorerne i Aalborg, Aars, Nykøbing M., Odense, Ærøskøbing og på Frederiksberg betjener forsikringstagerne, så der aldrig er langt for at komme i kontakt med en forsikringsmedarbejder, som både kender de lokale forhold og samtidigt kun beskæftiger sig med rådgivning om forsikringer.

12.03.2013