Skal du flytte hjemmefra? Så husk at få styr på dine forsikringer

11. juni 2020 11:21
Når du flytter hjemmefra, vil du i de fleste tilfælde ikke længere være dækket af dine forældres forsikringer. Det er derfor vigtigt, at du får styr på dine egne forsikringer, så du kan skabe trygge rammer for dit nye liv som udeboende.

Som udeboende (over 18) år anbefaler vi som minimum, at du sørger for en:

  • Indboforsikring, der kan erstatte dine ting, hvis de f.eks. bliver stjålet eller brænder, og betale erstatning, hvis du er skyld i, at en anden person kommer til skade. Du kan være dækket af dine forældres forsikring.
  • Ulykkesforsikring, der giver økonomisk hjælp, hvis du kommer til skade ved en ulykke og får varige mén. En børneulykkesforsikring udløber typisk, når du fylder 18 år.

Bor du sammen med en ven, veninde eller kæreste, er det ikke nødvendigt, at I hver især køber en indboforsikring, da forsikringen som oftest dækker én eller flere roommates/bofæller.

Dette gør sig dog ikke nødvendigvis gældende med ulykkesforsikringen, hvor du og din bofælle i de fleste tilfælde skal have hver sin forsikring.

Lovpligtige forsikringer

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at visse forsikringer er lovpligtige – og at du derfor jf. dansk lovgivning er forpligtet til at anskaffe. Det gælder:

  • Ansvarsforsikring af motorkøretøjer – dvs. bil, motorcykel, scooter og lignende.
  • Hundeansvarsforsikring
  • Hesteansvarsforsikring

En ansvarsforsikring dækker de skader, du eller dit dyr påfører andre personer, deres ting eller dyr.

Mangler du en forsikring?

Når du overvejer, om du har brug for en forsikring, er det disse tre situationer, du skal tænke på:

  • du kan komme til skade
  • du kan miste dine ting
  • du kan blive skyld i en skade

____________________________________________________

Er du i tvivl om, hvordan du er dækket, eller ønsker du at få et tilbud på dine forsikringer, kan du kontakte os på tlf. 63 14 44 44 eller post@concordia.dk.