Nyt dagsgebyr hvis du ikke har den lovpligtige ansvarsforsikring

03. december 2018 08:22

I Danmark er det lovpligtigt at have en ansvarsforsikring på et motordrevet køretøj.

Er du registreret som primær bruger af et køretøj, fx en bil, motorcykel eller en knallert - men uden at have den lovpligtige ansvarsforsikring, vil du fra og med 1. januar 2019 blive opkrævet et dagsgebyr på 250 kr.

DFIM står for opkrævning af et gebyr på 250 kr. for hver dag et motordrevet køretøj er uden ansvarsforsikring. Gebyrordningen træder i kraft samtidig med den nye lov den 1. januar 2019.

DFIM er en garantifond, der hjælper med at udbetale erstatning til de personer, der er blevet skadet af et uforsikret køretøj.
Læs meget mere om det nye dagsgebyr her: DFIM