Enkeltstående rabataftale

Concordia Forsikring yder rabat på forsikringspræmien på udvalgte privatforsikringer indtegnet til ansatte i Rise Sparekasse.